Cyflawnwch eich targedau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a gwneud i’ch staff deimlo’n dda am eu lleoliad, drwy gymryd rhan yn un o’n hymgyrchoedd cenedlaethol.

Mae llawer o fanteision cadarnhaol i fynd allan a glanhau ardal, gan gynnwys meithrin tîm a gwella lles eich staff. Os yw unigolion neu grwpiau bach yn dymuno gwneud eu rhan, gallan nhw fenthyg offer a chael cyngor yn un o’n hybiau cymunedol sydd wedi’u sefydlu yn eich ardal.

Os yw eich cwmni’n barod i ymrwymo i brynu offer casglu sbwriel, rhoi amser i staff gynnal arolwg sbwriel a gwneud gwaith glanhau misol, efallai y gallech chi fod yn un o’n busnesau parth di-sbwriel. Yn gyfnewid am hyn, byddwn yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i chi ac yn hyrwyddo eich cyfraniad.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy - [email protected] or 07500 775084

Take action