Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ffurfio partneriaethau strategol gyda nifer fach o sefydliadau gyda’r nod o sicrhau perthynas sy’n ystyrlon i’r ddau barti ac i’r amgylchedd. Caiff pecynnau eu haddasu i fodloni buddiannau ac anghenion y ddau sefydliad partner, gan gyflawni dros gyfnod o 12 mis o leiaf.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy - [email protected] or 07500 775084

Partner with us