Mae baw cŵn ar frig rhestr llawer o bobl o bryderon yn ymwneud â sbwriel a gwastraff sy’n cael ei ganfod ar y strydoedd, nid yn unig effaith weledol y baw cŵn ond  problemau iechyd sydd yn gysylltiedig ag ef hefyd.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cynnal adolygiad o’r ymyriadau i fynd i’r afael â baw cŵn sydd yn cyfuno’r ymchwil ddiweddaraf, arloesi ac ymyriadau i fynd i’r afael â’r mater. Rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol, BARC, Dog’s Trust a phartneriaid eraill.

Yn 2015, cynhaliwyd ein treial newid ymddygiad ein hunain, Olion traed yn cyfeirio at finiau a gafodd effaith gadarnhaol yn gynnar ac sy’n parhau i gael ei ystyried mewn rhannau o Gymru ar y cyd ag awdurdodau lleol.

Mae gan berchnogion cŵn ddyletswydd gyfreithiol i godi baw cŵn sy’n cael ei adael gan eu cŵn mewn mannau cyhoeddus.  Os nad ydynt yn gwneud hynny, gellir rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig iddynt neu ddirwy yn y fan a’r lle. Mae gan awdurdodau lleol gyfreithiau gwahanol ar gyfer pob ardal, gall rhai perchnogion cŵn orfod cario bagiau neu rawiau baw gyda nhw pan fyddant allan gyda’u cŵn. Gallwch ganfod mwy am y cyfreithiau hyn neu hysbysu ynghylch problem baw cŵn trwy gysylltu â’ch awdurdod lleol

Dog fouling