Gyda nifer gynyddol o dwristiaid yn penderfynu mynd ar wyliau gartref, mae ymwelwyr yn chwilio am gyrchfannau o ansawdd uchel. Mae traethau Baner Las yn ddewis gwych - dim ond safleoedd sydd â’r dŵr ymdrochi, yr addysg amgylcheddol a’r rheolaeth orau sydd yn cael y wobr sydd yn uchel ei pharch.

Pwy all wneud cais am y wobr?

Gall safle dŵr ymdrochi neilltuol fod yn gymwys am y wobr os oes ganddynt y cyfleusterau a’r gwasanaethau angenrheidiol i fodloni meini prawf y wobr.

Gall ceisiadau gael eu gwneud gan yr awdurdod sy’n gyfrifol am y safle.  Gallai hyn, er enghraifft, fod yn Awdurdod Lleol, yn berchennog traeth preifat neu’n barc cenedlaethol. Gall grwpiau cymunedol hefyd wneud cais ar yr amod bod yr awdurdod rheoli neu berchennog y tir yn cytuno ac yn rhoi caniatâd.

Lawrlwythwch y meini prawf llawn a’r nodiadau canllaw

I wneud cais am Faner las neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus yn [email protected] 

Dewch o hyd i’ch hoff Faner Las ar ein map

Blue Flag for beaches