Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae’r Faner Las yn eco-label byd-enwog sydd ond yn cael ei dyfarnu i’r marinas â’r diogelwch â gwasanaethau, addysg amgylcheddol a rheolaeth o’r ansawdd uchaf.

Mae’r wobr uchel ei pharch yn gweithredu fel gwarant i unrhyw un bod marina gyda’r gorau nid yn unig yn y wlad, ond ar draws y byd. Mae’r Faner Las hefyd yn farc ansawdd sydd yn sefydlu’r marina fel ased i’r gymuned a busnesau lleol.

Gyda mwy a mwy o bobl yn dewis ymweld â Chymru, mae pwysigrwydd datblygu a chynnal ein marinas mor bwysig ag erioed.

Pwy all wneud cais am y wobr?

Mae unrhyw farina all fodloni’r meini prawf yn gymwys am Faner Las.  Fel y byddech yn disgwyl, mae’r meini prawf yn seiliedig ar addysg amgylcheddol, gwybodaeth a rheolaeth, diogelwch a gwasanaeth ac ansawdd dŵr.  Ceir darpariaeth hefyd i farinas llai ffurfio cytundeb gyda safleoedd mwy er mwyn darparu lefel ofynnol o gyfleusterau.

Lawrlwythwch y meini prawf llawn a’r nodiadau canllaw

I wneud cais am Faner Las neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus yn [email protected] 

Arolwg Marina y Faner Las

Dewch o hyd i’ch hoff Faner Las ar ein map

Blue Flag for marinas