Ynghyd â thraethau a marinas, gweithredwyr cychod twristiaeth yn addysgu ymwelwyr am eu hamgylchedd lleol neu sydd yn cynnig gweithgareddau fel plymio, gwylio bywyd gwyllt, pysgota hamdden a theithiau wedi eu trefnu gyfle i hedfan y Faner Las.

Oherwydd y diddordeb cynyddol mewn twristiaeth forol, mae cwmnïau ar draws y byd yn wynebu pwysau cynyddol i sicrhau eu bod wedi sefydlu arfer da ac addysg amgylcheddol. Mae meini prawf y Faner Las yn helpu cwmnïau i fodloni’r safonau hyn ac yn hybu gweithgaredd cynaliadwy i gwsmeriaid sydd yn dod yn fwyfwy ymwybodol o’u cyfrifoldebau amgylcheddol.

Mae cefnogwyr y wobr yn cynnwys Cynghrair Morfilod y Byd, a gyhoeddodd bartneriaeth gyda’r Faner Las Ryngwladol yn ddiweddar.

Pwy all wneud cais am y wobr?

Mae’r wobr yn agored i gwmnïau cychod peirianyddol lle mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn ganolog i’w gweithrediadau. Mae’r wobr yn annog arfer gorau gan gwmnïau cychod ac mae hefyd yn sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod am y camau sydd yn angenrheidiol i amddiffyn ein hamgylchedd lleol.

Mae’n rhaid i gapten cymwys gynnal y daith a bodloni meini prawf sy’n dibynnu ar y gweithgareddau y maent yn eu cynnig.

Lawrlwythwch y meini prawf llawn a’r nodiadau canllaw

I wneud cais am Faner las neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus yn [email protected] 

Dewch o hyd i’ch hoff Faner Las ar ein map

 Blue Flag for sustainable boat tour operators