Fel elusen amgylcheddol, rydym o blaid pobl yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu bagiau nwyddau. Wedi’r cyfan, cyflwynwyd y tâl o 5c er mwyn lleihau’r defnydd o fagiau nwyddau defnydd unigol yng Nghymru ac er mwyn i’r elw gael ei ailfuddsoddi yn yr amgylchedd – nododd Llywodraeth Cymru y dylai’r rhodd fod o fudd i’r amgylchedd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Pauline Vella ar 07500 775084.

Donating your 5p carrier bag charge