Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Fel elusen amgylcheddol, rydym o blaid pobl yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu bagiau nwyddau. Wedi’r cyfan, cyflwynwyd y tâl o 5c er mwyn lleihau’r defnydd o fagiau nwyddau defnydd unigol yng Nghymru ac er mwyn i’r elw gael ei ailfuddsoddi yn yr amgylchedd – nododd Llywodraeth Cymru y dylai’r rhodd fod o fudd i’r amgylchedd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu 07954 362267

Donating your 5p carrier bag charge