Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae ein gwaith wedi cael cefnogaeth eithriadol trwy gydol y pandemig.  O ddechrau’r cyfnod clo, mae gwirfoddolwyr newydd ar draws y wlad wedi bod yn cysylltu i ganfod sut gallant helpu i ofalu am eu hardal leol.

Yn anffodus, gan fod hybiau codi sbwriel ar gau, mae wedi bod yn anodd cael gafael ar y cyfarpar cywir.

Dyma pam yr ydym yn llawn cyffro ein bod yn recriwtio mwy o Arwyr Sbwriel ym mis Chwefror, fel rhan o raglen newydd Caru Cymru.

Cawsom ein syfrdanu gan yr ymateb – mewn deng niwrnod yn unig, cawsom dros 750 o geisiadau!

Dim ond nifer gyfyngedig o becynnau oedd ar gael felly gwyddom fod llawer o bobl wedi colli’r cyfle.  Os nad oeddech yn llwyddiannus y tro hwn, cadwch eich llygaid yn agored.  Rydym yn gobeithio y bydd mwy o becynnau ar gael yn fuan…

Diolch cyflym i’n partneriaid

Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Hoffem ddiolch hefyd i’n cyfeillion yn Helping Hand Environmental am wneud hyn yn bosibl.

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm yn [email protected] 

Litter Champions