Mae cynllun Arwyr Sbwriel Cadwch Gymru'n Daclus wedi'i ohirio ar hyn o bryd. Yr ydym wedi derbyn llif o geisiadau ac ni allwn ddygymod â'r galw, felly, yn anffodus, nid fyddwn yn derbyn unrhyw Arwyr Sbwriel newydd am y tro. Mae'n costio tua £200 i ddarparu’r offer, hyfforddiant ac yswirio pob Arwr, ac mae'r holl offer a ariannwyd gan grantiau a sicrhawyd gennym wedi'u dyrannu erbyn hyn.  

Mae Cadwch Gymru'n Daclus bellach yn y broses o werthuso'r cynllun ac yn ymchwilio i ffyrdd mwy cynaliadwy o gefnogi gwirfoddolwyr unigol sydd am ofalu am eu hardal leol. Rydym hefyd yn siarad â phartneriaid a darpar gyllidwyr/noddwyr ynglŷn â'r posibilrwydd o sicrhau arian i ailagor y cynllun yn y dyfodol. 

Yn y cyfamser, rydym yn cynghori unrhyw un sydd am gasglu sbwriel yn eu hardal leol i ymuno â'u grŵp lleol. Bydd map ar gael cyn bo hir ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus.

Litter Champions