Ymunwch â’n byddin o arwyr! Byddwch yn Arwr Sbwriel!

Mae gan ein Arwyr Sbwriel un peth yn gyffredin – maent yn angerddol am eu cymuned ac eisiau gwneud gwahaniaeth.

Trwy ymuno i fod yn Arwr Sbwriel, byddwch yn cael cymorth ychwanegol gan eich Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol yn ogystal â chyngor, offer ac yswiriant am ddim – perffaith ar gyfer gwirfoddolwr profiadol neu rywun sydd yn gwbl newydd i’n gwaith.

Y cyfan y gofynnwn yw:

  • Eich bod yn rhoi gwybod i ni am eich gwaith gwych! Cadwch mewn cysylltiad â’ch Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol a thrydar gan ddefnyddio #TrefiTaclus
  • Eich bod yn rhoi dyfyniadau i ni o bryd i’w gilydd er mwyn helpu i ysbrydoli pobl eraill
  • Eich bod yn dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch a ddarperir

Noddwch Arwyr Sbwriel heddiw

Litter Champions