Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, gwyddom fod cael strydoedd glân yn bwysig iawn i bobl.

Mae sbwriel yn niweidio bywyd gwyllt, mae baw cŵn yn peryglu iechyd ac mae graffiti’n gwneud i ni deimlo’n anniogel yn ein cymunedau. Ond er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth, mae angen i ni ddeall y materion hyn.

Felly bob blwyddyn, mae ein staff arbenigol yn arolygu miloedd o strydoedd ym mhob cwr o Gymru. Mae ein canlyniadau annibynnol yn galluogi awdurdodau lleol i dargedu ardaloedd lle mae problem a materion penodol.

Trwy ddod â data ynghyd o’r arolygon hyn, gallwn ddatblygu darlun flwyddyn ar ôl blwyddyn ar draws Cymru o gyflwr ein strydoedd. Mae hyn o gymorth i ni ynghyd â Llywodraeth Cymru ac eraill i fonitro effeithiolrwydd ein gwaith a chynllunio sut, trwy gydweithio, y gallwn wneud ein strydoedd yn lanach ac yn fwy diogel.

Mae gan bawb gyfrifoldeb i waredu eu sbwriel yn gyfrifol – mae stryd wirioneddol lân yn stryd heb sbwriel arni yn y lle cyntaf.

Pa Mor Lân yw ein Strydoedd? - Adroddiad 2018-19

Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd? - Adroddiad 2017-18

Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd? - Adroddiad 2016-17

Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd? - Adroddiad 2015-16

Pa Mor Lân yw ein Strydoedd? - Adroddiad 2014-15

Methodoleg System Reoli ar gyfer Archwilio’r Amgylchedd Lleol (LEAMS)

Street cleanliness surveys