Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae mwy a mwy o sbwriel yn cael ei olchi i fyny ar ein traethau ond wyddoch chi bod mwy na 70% o sbwriel y mor yn wreiddiol o’r tir?

Rydyn ni gyd yn hoffi gwario amser ar yr arfordir ar diwrnod braf, felly mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gofyn i bobl i helpu ofalu amdano.

Mae Wythnos Arfordir Glân yn rhedeg bob mis Mai ac mae’n gyfle i wirfoddolwyr ledled Cymru i weithio gyda’i gilydd i helpu i wella ein traethau a’n harfordir yn barod i bawb eu mwynhau yn ystod y misoedd prysur.

Eisiau gwirfoddoli ar yr arfordir yn y cyfamser? Beth am gofrestru ar ein raglen Gofal Arfordir neu digwyddiad Glanhau Traethau Cymru Gyfan

Clean Coast Week