Mae'r prosiect y Goedwig Hir yn ymrwymo i gynnal arolygon o dros 5,000m o goedwrych ledled Cymru. Mae'r Ap y Goedwig Hir wedi datblygu i alluogi unrhyw un arolygu coedwrych cyfagos.

Bydd yr ap yn rhoi gwybodaeth hanfodol inni am gyflwr coedwrych a’r rhywogaethau sy’n rhan ohonynt ledled Cymru. Mae coedwrych yn rhan holl bwysig o’n tirwedd, ond maent yn cael eu peryglu yn sgil cael eu hesgeuluso a’u difrodi a chan bobl yn cael gwared arnynt. Rydym ni’n gweithredu er mwyn atal y dirywiad hwn.

Mae’r ap ar gael ar Google Play a’r Apple App Store ar gyfer Android ac IOS. Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio heb signal ffôn symudol, gan gadw’r canlyniadau nes bod signal ar gael.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect y Goedwig Hir, ewch i www.longforest.cymru 

Long Forest app