Rydym yn angerddol am arfordir Cymru ac yn falch o allu cefnogi’r busnesau sy’n ei wneud mor llwyddiannus. Dyma pam yr ydym wedi creu Ap Arfordir Cymru – siop un stop ar gyfer unrhyw un sy’n ymweld ag arfordir Cymru.

Gallwch hysbysebu eich busnes ar yr unig ap sydd yn helpu ymwelwyr i ddod o hyd i draethau a llwybrau cerdded rhagorol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Trwy hysbysebu, byddwch yn gallu marchnata eich busnes neu eich llety i’r gynulleidfa iawn. Bydd defnyddwyr hyd yn oed yn cael eu hysbysu am eich cynigion diweddaraf.

(A wnaethom ni sôn, trwy hysbysebu, byddwch hefyd yn ein cefnogi ni, un o brif elusennau amgylcheddol Cymru? Pawb ar eu hennill!)

Ydych chi’n rhedeg busnes arfordirol ac yn awyddus i gymryd rhan? Cysylltwch â [email protected] 

Wales Coast App