Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Llygredd aer yw unrhyw allyriadau o ganlyniad i weithgaredd dynol. Daw’r llygryddion aer o wahanol ffynonellau a gallant gronni i lefelau gwenwynig a all effeithio'n ddifrifol ar ansawdd ein bywyd a'n hiechyd. Mewn rhai ardaloedd o Gymru, mae llygredd aer wedi mynd yn llawer uwch na'r hyn a ystyrir yn gyfyngiadau 'diogel'. Amcangyfrifir nawr bod llygredd aer yn cyfrannu at 2,000 o farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn - 6% o'r holl farwolaethau.

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae angen i ni leihau ffynonellau llygredd aer ac i wneud newidiadau positif a chynaliadwy i'n ffordd o fyw, gweithio a theithio.

Adroddiadau ac ymchwil

Ansawdd aer yng Nghymru (crynodeb)

Mynd yn ôl i broblemau

English link