Gall llygryddion aer ddod o wahanol ffynonellau a gallant gronni i lefelau gwenwynig a all effeithio'n ddifrifol ar ansawdd ein bywyd a'n hiechyd. Mewn rhai ardaloedd o Gymru a'r DU, mae llygredd aer wedi mynd yn llawer uwch na'r hyn a ystyrir yn gyfyngiadau 'diogel'. Amcangyfrifir nawr bod llygredd aer yn cyfrannu at 2,000 o farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn - 6% o'r holl farwolaethau.

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae angen i ni gydweithio ar draws pob sector a maes llywodraeth er mwyn lleihau, nid yn unig ffynonellau llygredd aer, ond i wneud newidiadau positif a chynaliadwy i'n ffordd o fyw, gweithio a theithio.

Papur Ansawdd Aer yng Nghymru

English link