Hoffai Cadwch Gymru’n Daclus groesawu ysgolion annibynnol, meithrinfeydd a sefydliadau addysg i’r rhaglen Eco-Sgolion ac medrwn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu ysgolion i weithio tuag at gyrraedd eu Faner Werdd.

Ar hyn o bryd, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i redeg y rhaglen mewn ysgolion cyhoeddus. Yn anffodus, nid yw’r cyllid hwn yn ymestyn i ysgolion a aruennir yn preifat ac felly, mae cost ynghlwm.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn credu’n gryf bod ei raglan Eco-Sgolion yn ysbrydoli ac yn grymuso disgyblion i fod yn arweinwyr o newid yn eu cymunedau ac yn ehangu addysg y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth i ddatblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol, yn y cartref ac yn y gymuned ehangach.

Mae dros 95% o ysgolion Cymru wedi cofrestru gyda Eco-Sgolion. Trwy ymuno â’r teulu, byddwch hefyd yn gallu rhwydweithio a rhannu arfer da gydag ysgolion eraill athrawon a staff Cadwch Gymru’n Daclus. Byddwch yn gweld arbedion cost yn dilyn y mesurau amgylcheddol ar waith a lleihad yn eich ôl-troed carbon.

Beth mae’n ei gostio i ymuno a Eco-Sgolion?

Gost flynyddol sylfaenol ymuno â’r rhaglen yw £350. Mae hyn yn cynnwys y gweithgareddau a chefnogaeth canlynol gan Cadwch Gymru’n Daclus:

 • 1 x ymweliad gan swyddog Cadwch Gymru’n Daclus
 • Cefnogaeth swyddog dros y ffôn a/neu ebost (2 awr)
 • Mewngofnod personol i wefan Eco-Sgolion
 • Mynediad i adnoddau ar y we
 • Ymweliad asesu Faner Werdd
 • Baner Werdd a defnydd o logo Eco-Sgolion ar deunyddiau
 • Cylchlythyr Eco-Sgolion/Cadwch Gymru’n Daclus

Gall Cadwch Gymru’n Daclus hefyd cynnig amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol am y prisiau isod:

 • 1 lle ar digwyddiad hyfforddiant Eco-Sgolion yn yr ardal. Mae dyddiau hyfforddiant yn cynnwys cyrsiau ‘Yn ôl at yr hanfodion’ neu ‘Going for Green’ (£100pp)
 • 1 ymweliad cefnogaeth – cyfarfod unigol â’r chydlynydd (£125)
 • 1 sesiwn hyfforddi staff (2 awr) yn eich ysgol lan at 10 o staff. Mae nifer o bynciau ar gael ee Cysylltu â’r ysgol gyfan, cysylltu â’r cwricwlwm neu LNF (£150)
 • 1 diwrnod gwaith (e.e. gwasanaeth/gweithdai) ar pynciau Eco-Sgolion (£250) 

Gall Cadwch Gymru’n Daclis darparu pecynnau pwrpasol ar gyfer unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen. Cysylltwch â ni am bris.

Pwy ddylwn i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth? Ebost [email protected] neu 02920 256767

 Independent Schools