Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Rydym i gyd yn gwybod bod angen ailgylchu. Ond beth ydych chi’n ei wneud â gliniadur sydd wedi torri neu offer cegin sydd wedi gweld dyddiau gwell? Rhowch nhw i ni!

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared ar offer TG a thrydanol diangen yn gyfrifol. Rydym yn gweithio gyda menter gymdeithasol yng Nghymru i sicrhau bod eitemau, lle y bo’n bosibl, yn cael eu hailgylchu, ac nad ydynt yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

Mae’n wych ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ac yn well byth, trwy ddefnyddio gwasanaeth Recycle IT, rydych yn helpu i gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus.

Sut mae trefnu casgliad? Mae’n hawdd! Cysylltwch â [email protected]

Wneud ymholiad

Roedd ein hysgol o’r farn bod y cynllun yn ddefnyddiol iawn yn rhoi ffordd ddiogel ac effeithlon o waredu ein hen offer TGCh. Fel un o’r eco-sgolion, mae ailgylchu a gwaredu gwastraff yn bwysig i ni a byddem yn argymell y gwasanaeth i ysgolion eraill.

Gavin Morgan, Ysgol Gynradd Maendy

Cawsom wasanaeth rhagorol gan Gadwch Gymru’n Daclus yn casglu ein gwastraff trydanol. Maent yn darparu’r holl ddogfennau a’r adroddiadau gwastraff ac maent bob amser yn casglu eitemau ar y dyddiadau y cytunir arnynt. Rydym yn hapus iawn gyda’u gwasanaeth.

Wayne Jenkins, Chwaraeon Cymru

Ni hefyd yn gallu gwaredwch eich dogfennau papur cyfrinachol yn ddiogel

Rhwygo papur

Recycle It