Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym i gyd yn gwybod bod angen ailgylchu. Ond beth ydych chi’n ei wneud â gliniadur sydd wedi torri neu offer cegin sydd wedi gweld dyddiau gwell? Rhowch nhw i ni!

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared ar offer TG a thrydanol diangen yn gyfrifol. Rydym yn gweithio gyda menter gymdeithasol yng Nghymru i sicrhau bod eitemau, lle y bo’n bosibl, yn cael eu hailgylchu, ac nad ydynt yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

Mae’n wych ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ac yn well byth, trwy ddefnyddio gwasanaeth Recycle IT, rydych yn helpu i gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus.

Sut mae trefnu casgliad? Mae’n hawdd! Cysylltwch â [email protected]

Wneud ymholiad

Recycle It