Rydyn yn gweithio gyda Phartneriaeth Ardaloedd Morol Gwarchodedig Lleol yng Nghymru er mwyn cynnal archwiliad ac adolygiad o brosiectau sbwriel. 

Hoffwn gasglu gwybodaeth ynglŷn â phrosiectau sbwriel o’r gorffennol, presennol a’r dyfodol, gan gynnwys gweithgareddau ar raddfa leol a chenedlaethol. 

Bydd yr adroddiad terfynol yn adnodd cenedlaethol a fydd yn bwydo i mewn i fentrau fel Partneriaeth Moroedd Glân Cymru. 

Ydych chi neu’ch sefydliad chi wedi bod yn rhan o unrhyw ymgyrch yn ymwneud â sbwriel neu lygredd plastigau morol? Rydyn ni eisiau clywed gennych - llwythwch y ffurflen a’i ddychwelyd i [email protected] neu cwblhewch ein ffurflen ar-lein. 

Cwblhewch y ffurflen ar-lein

Llwythwch y ffurflen

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Zoe.

Diolch!

National review of litter and marine plastics projects