Gall Cadwch Gymru’n Daclus eich helpu gydag adnoddau, helpu i drefnu gweithgareddau ymarferol sydd yn codi ymwybyddiaeth a rhoi cyngor ar greu cais llwyddiannus.

Mae nifer o ddogfennau defnyddiol yn cael eu creu gan FEE fydd yn sicrhau bod gan eich cais gyfle gwirioneddol o lwyddo yn cynnwys canllaw gweithredu, llawlyfrau, cynlluniau gwers, sesiynau tiwtorial fideo ac enghreifftiau o arfer gorau.  

Ewch i’r dolenni canlynol ar Wefan YRE

Canllaw i YRE a llawlyfrau myfyrwyr ac athrawon  bydd y llawlyfrau hyn yn eich tywys drwy’r broses ac yn eich helpu i ddeall yr hyn sydd angen i chi ei wneud

Cynlluniau gwersyn Saesneg yn unig o FEE

Sesiynau tiwtorial Sut i Wneud – mae’r rhain yn rhoi awgrymiadau defnyddiol iawn ar greu darn newyddiadurol yn ysgrifenedig, ar ffilm neu trwy ffotograff

Enghreifftiau o arfer gorau – edrychwch i weld yr hyn y mae gwledydd eraill wedi ei greu i roi syniadau ac ysbrydoliaeth i chi

Mae YRE yn defnyddio methodoleg pedwar cam:

Yn 2018, ysgrifennodd Grŵp Sgowtiaid 1af Johnston am effeithiau sbwriel plastig morol ar wylanwyddau Gwales gan ennill Erthygl 11-14 yn y gystadleuaeth genedlaethol a rhyngwladol oedd yn ganlyniad rhagorol iddyn nhw ac i ni.

Maent yn crynhoi eu profiad o YRE.

Roedd yn wych cydweithio a dysgu am y problemau y mae’r gwylanwyddau’n eu hwynebu mor agos at eu cartref, cyfweld â phobl ac ysgrifennu’r erthygl hon. Fe wnaethom ei fwynhau’n fawr a dysgu cymaint – o’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn newyddiadurwr da i’r pellter y mae sbwriel morol yn teithio a graddfa’r broblem ar draws y byd. Doedd gan gymaint o bobl leol ddim syniad am frwydr y gwylanwyddau nes iddynt weld ein harddangosfa yn y llyfrgell, felly gwyddom ein bod eisoes yn gwneud gwahaniaeth trwy godi ymwybyddiaeth.

Darllenwch blog y Sgowtiaid yma am sut mae’n teimlo ennill y gystadleuaeth Rhyngwladol.

Resources