Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Gall Cadwch Cymru'n Daclus eich helpu chi i weithredu YRE Litter less gyda;

  • gweithdy hyfforddi ar sut i weithredu YRE
  • cynlluniau gwersi i gefnogi dysgu o amgylch ‘Lleihau Gwastraff Plastig’
  • cynlluniau gwersi i ddatblygu sgiliau ysgrifennu, ffotograffiaeth neu ffilmio
  • cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn digwyddiad gweithredu cymunedol rhanbarthol, fel digwyddiad codi sbwriel a chyfleoedd dysgu am lleihau gwastraff plastig


Bydd hyn i gyd yn eich helpu chi a'ch pobl ifanc i greu ceisiadau buddugol ar gyfer y gystadleuaeth YRE. Gweler y cynlluniau gwersi a'r adnoddau isod.Ewch i’r dolenni canlynol ar

Gwefan YREHelpu chi trwy'r broses

Canllaw YRE


Awgrymiadau defnyddiol ar gynhyrchu darn newyddiadurol

Fideos

Gweld beth mae gwledydd eraill wedi'i gynhyrchu 

Darparu ysbrydoliaeth

Cynlluniau Gwers


Dechreuwch eich myfyrwyr ar eu taith YRE gyda'r cynlluniau gwersi strwythuredig hyn gyda gweithgareddau, aseiniadau ac adnoddau ychwanegol. Saesneg yn unig ar y foment 

Pecynnu

Rheoli Gwastraff

Sbwriel

Dysgu i fod yn Newyddiadurwr Amgylcheddol

Resources