Rydym yn falch o fod yn aelod o Bartneriaeth Moroedd Glân Cymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws pob sector i fynd i’r afael â sbwriel morol, datblygu atebion cynaliadwy a chefnogi’r gwaith o gyflwyno Cynllun Gweithredu ar Sbwriel Morol Cymru. 

Rydym yn addo troi’r llanw ar blastig trwy weithredu ymarferol, addysg ac ymgyrchoedd: 

  • Hybu dewisiadau amgen cynaliadwy
  • Cydlynu’r Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan cyntaf erioed a pharhau i gefnogi ymgyrchoedd glanhau traethau ac afonydd eraill ar draws y wlad
  • Rheoli Gwobrau Arfordir Cymru – yn cynnwys rhaglen y Faner Las – i gydnabod traethau a marinas o ansawdd uchel a chwmnïau cychod cyfrifol
  • Codi ymwybyddiaeth o’r heriau y mae ein hamgylchedd morol yn eu hwynebu ymysg pobl ifanc trwy ein rhaglen Eco-Sgolion a chyfres o weithdai sbwriel morol
  • Herio’r defnydd o blastigau tafladwy mewn lleoliadau a digwyddiadau
  • Gweithio gyda phartneriaid i amlygu llwybrau llygredd trwy ffyrdd afonydd a charthfosiaeth
  • Cefnogi cymunedau ar draws Cymru i leihau eu defnydd o blastig
  • Ceisio cyflwyno newid mewn ymddygiad ar draws Cymru i atal sbwriel ar bob ffurf

Keep Wales Tidy Clean Seas Pledge