Cymraeg

Mae ein hadroddiad effaith 2018 yn rhoi cipolwg ar ein gwaith a’n cyflawniadau 

Ein heffaith

Y Faner Las

Label-eco byd enwog a ymddiried gan filiynau o bobl o gwmpas y bydRead more

Y Faner Werdd ar gyfer Parciau

Cysylltu pobl i’r parciau a’r mannau gwyrdd orauRead more

Eco-Sgolion

Addysg amgylcheddol nawr ac i’r dyfodolRead more

Trefi Taclus

Helpu pobl ledled Cymru i fod yn gyfrifol am eu hamgylcheddRead more

Join the Long Forest project (Welsh language)

Help us plant 10,000 trees as part of our new Wales-wide projectRead more

Rhoi cynnig arni

I gynyddu llwyddiant, mae ein holl Eco-Sgolion yn gweithio trwy saith camRead more

Ein heffaith

Mae ein hadroddiad effaith ar gyfer 2018 yn rhoi cipolwg ar ein gwaith a’n cyflawniadauRead more

Pwy ydym ni

Read more

Ein hanes

Gellir olrhain tarddiad Cadwch Gymru’n Daclus i’r 1950au, pan arweiniodd balchder yn y DU wedi’r rhyfel at fynd i’r afael â phroblem gynyddol sbwriel. Ymatebodd Sefydliadau’r Merched trwy greu grŵp Cadwch Brydain yn Daclus.Read more

Ein Llysgenhadon

Fe’n cefnogir gan lysgenhadon anhygoel sydd yn ein helpu i ledaenu’r gair – gan annog pobl ledled Cymru i fod yn gyfrifol am eu hamgylchedd lleol.Read more

Rhoi eich tâl o 5c am fag nwyddau

Mae manwerthwyr (bach a mawr) wedi rhoi eu 5 ceiniogau i ni a gallwch chi wneud yr un pethRead more

Ap Arfordir Cymru

Hysbysebu eich busnes i filoedd o ymwelwyr sy’n dod i arfordir Cymru bob blwyddynRead more

Ailgylchu TG

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared ar offer TG a thrydanol diangen yn gyfrifolRead more

Pysgodyn Melyn

Rydym yn annog ysgolion a grwpiau cymunedol i gymryd rhan mewn ymgyrch i wella ansawdd dŵr yn eich afon lleolRead more

Buzz Naturiol

Prosiect peillio gwahanol!Read more

Prosiect Ffynhonnau Byw

Rydym eisiau diogelu ein ffynhonnau a’n ffrydiau sanctaidd, gan godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd eu rôl yn ein treftadaeth.Read more

Y Goedwig Hir

Rydym eisiau diogelu ein coedwrych a’u gwneud yn bwysig unwaith eto.Read more

'Goriad Gwyrdd

Rhyddhau cynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth.Read more

Gofal Arfordir

Gofal Arfordir yw ein rhaglen wirfoddoli sydd yn cefnogi unigolion i wneud newid cadarnhaol a threchu’r don gynyddol o lygredd morwrol.Read more