Cymraeg

Byddwch yn rhan o’r lanhau
22 Mawrth - 23 Ebrill

Gwanwyn Glân Cymru 

Sbwriel morol

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cydlynu Gwobrau’r Faner Las yng Nghymru ac yn gweithio’n helaeth gyda’n partneriaid i sicrhau arfordir a glan môr glân, gwyrdd ac o ansawdd uchel.Read more

Sbwriel sydd yn gysylltiedig ag yfed

Mae hwn yn fath o sbwriel sydd yn benodol gysylltiedig â chaniau diod ac sydd ar gynnyddRead more

Gwm cnoi

Ceir ymdrechion sylweddol i leihau sbwriel gwm cnoi ar ein strydoedd.Read more

Tipio Anghyfreithlon

Mae’n drosedd tipio sbwriel yn anghyfreithlon ond yn anffodus mae’n dal yn broblem mewn sawl rhan o Gymru.Read more

Sbwriel ar ochr y ffordd

Sbwriel yw hwn sydd yn casglu ar ochr ffyrdd, cilfannau a chyffyrdd ac mae’n anodd iawn mynd i’r afael ag ef.Read more

Baw cŵn

Mae llawer o berchnogion cŵn cyfrifol yn codi baw eu cŵn, ond yn anffodus, mae baw cŵn yn dal yn broblem mewn llawer o gymunedau.Read more

Sbwriel o’r awyr

Efallai fod balŵns, llusernau awyr a thân gwyllt yn edrych yn wych, ond gallant achosi problemau mawr.Read more

Ansawdd Aer

Llygredd aer yw unrhyw allyriadau o ganlyniad i weithgaredd dynol a allai fod yn niweidiol i iechyd dynol neu ansawdd yr amgylcheddRead more

Sbwriel sy’n ymwneud ag ysmygu

Dyma’r math mwyaf cyffredin o sbwriel ar strydoedd CymruRead more