Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Ein cefnogi ni

Os ydych chi’n gallu rhoi cymorth ariannol i’n gwaith, mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan. Read more

Bod yn bartner

Mae ein partneriaethau strategol gyda’r nod o sicrhau perthynas sy’n ystyrlon i’r ddau barti ac i’r amgylchedd Read more

Trefi Taclus

Rhaglen gymunedol flaenllaw 2008-2019 Read more

Join the Long Forest project (Welsh language)

Help us plant 10,000 trees as part of our new Wales-wide project Read more

Pwy ydym ni

Read more

Ein hanes

Gellir olrhain tarddiad Cadwch Gymru’n Daclus i’r 1950au, pan arweiniodd balchder yn y DU wedi’r rhyfel at fynd i’r afael â phroblem gynyddol sbwriel. Ymatebodd Sefydliadau’r Merched trwy greu grŵp Cadwch Brydain yn Daclus. Read more

Ein Llysgenhadon

Fe’n cefnogir gan lysgenhadon anhygoel sydd yn ein helpu i ledaenu’r gair – gan annog pobl ledled Cymru i fod yn gyfrifol am eu hamgylchedd lleol. Read more

Ap Arfordir Cymru

Hysbysebu eich busnes i filoedd o ymwelwyr sy’n dod i arfordir Cymru bob blwyddyn Read more