Cymraeg

Mae byd natur dan fygythiad,

ac mae'n amser gweithredu

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur