Cymraeg

Gofalu am ein hamgylchedd gyda'n gilydd, nawr ac ar gyfer y dyfodol

Pwy ydym ni

Cadw yn ardystio achrediad treftadaeth ar gyfer parciau

Mae cynllun Gwobr y Faner Werdd ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, gyda’r cyhoeddiad bod Cadw yn ardystio ei Achrediad Safle Treftadaeth WerddRead more

Enillwyr 2017 Gwobrau Cymru Daclus

Gyda chefnogaeth Viridor, mae’r Gwobrau Cymru Daclus yn cydnabod grwpiau sy'n gweithio'n ddiflino i wneud Cymru yn lle gwell.Read more

Yn galw ar Newyddiadurwyr Brwd! Mae YRE yn ôl yng Nghymru

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) yn gystadleuaeth ryngwladol sy'n cynnig cyfle i newyddiadurwyr buddiol ymchwilio i broblemau a phroblemau amgylcheddolRead more

Diwrnodau Gweithredu Byd-eang

Dathlu gweithredu cadarnhaol ar draws y byd!Read more

Ffabrigau baneri wedi'u hailgylchu i finiau ceir

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn lansio prosiect cyffrous i helpu gadw ffyrdd Cymru'n lân trwy droi hen ffabrig mewn i finiau carRead more

Cyhoeddi enwau rownd derfynol Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus 2017

Llongyfarchiadau i bob grŵp ar y rhestr ferRead more

Cefnogwch Cadwch Gymru'n Daclus gyda BAM Bamboo Clothing

Prynwch ddillad Bambŵ BAM sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a chefnogwch ein gwaith ar draws Cymru!Read more

Rhoddion i Cadwch Gymru'n Daclus yn dyblu yn ystod Dyblu eich Degpunt

Dechrau ar y 17 Hydref, bydd yr ymgyrch yn cyfateb rhoddion unigolion bunt-am-bunt hyd at £10.Read more

Tâl bag siopa untro: bagiau o gyfle i gael effaith bositif

Chwe blynedd ymlaen, mae'n rhaid i Gymru barhau i adeiladu ar lwyddiant ei god bag siopa untroRead more

Pecyn Cymorth Sbwriel ar gyfer ysgolion wedi lansio

Wnaeth Lesley Griffiths AC lansio'r Pecyn Cymorth Sbwriel newydd i hysgolion yn Ysgol Gynradd Parc Borras Wrecsam dydd Gwener 29ain Medi.Read more