Cymraeg

Gofalu am ein hamgylchedd gyda'n gilydd, nawr ac ar gyfer y dyfodol

Pwy ydym ni

Rhoddion i Cadwch Gymru'n Daclus yn dyblu yn ystod Dyblu eich Degpunt

Dechrau ar y 17 Hydref, bydd yr ymgyrch yn cyfateb rhoddion unigolion bunt-am-bunt hyd at £10.Read more

Tâl bag siopa untro: bagiau o gyfle i gael effaith bositif

Chwe blynedd ymlaen, mae'n rhaid i Gymru barhau i adeiladu ar lwyddiant ei god bag siopa untroRead more

Pecyn Cymorth Sbwriel ar gyfer ysgolion wedi lansio

Wnaeth Lesley Griffiths AC lansio'r Pecyn Cymorth Sbwriel newydd i hysgolion yn Ysgol Gynradd Parc Borras Wrecsam dydd Gwener 29ain Medi.Read more

Gochelwch Goedwrych Cymru, mae’r Goedwig Hir ar y ffordd….

Achlysur lansio Prosiect y Goedwig Hir yn swyddogolRead more

Cadwch Gymru’n Daclus a TerraCycle yn ymuno i fynd i’r afael â llygredd plastig morol

Rydym wrth ein bodd yn ymuno gyda TerraCycle ar fenter gyffrous newydd i fynd i’r afael â llygredd plastig morolRead more

Cyhoeddi mannau gwyrdd blaenllaw

183 o barciau a mannau gwyrdd ledled Cymru’n cael statws Gwobr y Faner WerddRead more

Lansio Her Ailgylchu yn y Cartref yng Nghymru!

Mae’n bleser gan Eco-Sgolion cefnogi Her Ailgylchu yn y Cartref gan Ailgylchu dros Gymru a WastebusterRead more

Ysbrydoliaeth Eco-Sgolion Cymru: Sbwriel

Mae wedi bod yn amser prysur i’r Eco-Sgolion, gyda phob math o weithgareddau’n cael eu cynnal i fynd i’r afael â sbwrielRead more

Mae arfordir Cymru yn gorlifo â gwobrau

Traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod yn dathlu Gwobrau Arfordir Cymru 2017Read more

Newidiwch i ynni gwyrdd i helpu Cadwch Gymru’n Daclus!

Cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Ecotricity – cwmni ynni mwyaf gwyrdd y DURead more