Cymraeg

Cofrestrwch am ein e-gylchlythyr am newyddion ddiweddaraf a gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan

Cofrestrwch

Gwarcheidwaid Cefn Gwlad Merthyr Tudful

Mae Cadwch Gymru’n Daclus ar hyn o bryd yn darparu sgiliau, gwybodaeth ac offer er mwyn i grwpiau cymunedol reoli mannau gwyrdd yn well ym Merthyr TudfulRead more

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir 2018

Mae traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod Cymru wedi cael eu graddio gyda’r gorau yn y bydRead more

'Goriad Gwyrdd: datgloi cynaliadwyedd yn y diwydiant lletygarwch

Gallwch ganfod sut mae achrediad 'Goriad Gwyrdd yn helpu Tŷ Adcote yn Llandudno i osod eu hunain ar wahân i’r gystadleuaethRead more

Rhoi sylw i’n gwirfoddolwyr

Arwr Gofal Arfordirol, Vicky Pearson yn rhannu ei storiRead more

Ennill newyddiadurwyr Cymru i’r dyfodol

Mae GIA yn grymuso pobl ifanc rhwng 11-21 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos.Read more

Eco-Sgolion ar draws Cymru’n gweithredu

Mae dros 60 o Eco-Ddiwrnodau Gweithredu wedi cael eu cynnal i gyd yn canolbwyntio ar bedwar maes testun – sbwriel, lleihau gwastraff, bioamrywiaeth ar dir ysgol a dŵrRead more

Busnes twristiaeth blaenllaw’n cael cydnabyddiaeth am ei nodweddion gwyrdd

Mae rhaglen 'Goriad Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth wrth i fwy o fusnesau Cymru groesawu twristiaeth gynaliadwyRead more

Ailgylchu siacedi llachar yn gotiau cŵn

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn lansio cynllun peilot newydd i gadw cŵn yn fwy diogel a phalmentydd yn lanach trwy droi siacedi llachar yn gotiau cŵn.Read more

Cadwch Gymru’n Daclus yn cael ei gydnabod fel Buddsoddwr mewn Pobl

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cadwch Gymru’n Daclus wedi cael achrediad arian yn erbyn Safon Buddsoddwyr mewn PoblRead more

Lefelau sbwriel ar ein strydoedd yn dal heb newid

Mae ein neges yn glir – dewch i ni beidio derbyn hyn; dewch i ni gydweithio i wneud gwahaniaethRead more