Cymraeg

Byddwch yn rhan o’r lanhau
22 Mawrth - 23 Ebrill

Gwanwyn Glân Cymru 

Trowch eich pecynnau creision gwag yn gyfraniadau

Cymerwch ran yng nghynllun ailgylchu newydd TerraCycle® a chefnogwch ein gwaithRead more

Ganolfan ymwelwyr a bragdy Cymreig yw'r gyntaf yn y byd i ennill y 'Goriad Gwyrdd

Mae Cwmni Bragdy Bluestone wedi cael ei gydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd gan mai canolfan ymwelwyr yw'r cyntaf yn y byd i ennill y wobr y 'Goriad GwyrddRead more

Lansio ymgyrch ailgylchu ‘wrth fynd’ newydd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi lansio ymgyrch newydd i leihau gwastraff cwpanau a hybu ailgylchu wrth fyndRead more

Canolfan Ganser Felindre yn mynd i’r afael â gwastraff gyda chwpanau amldro

Mae canolfan ganser arbenigol Cymru yn gweithredu i leihau ei heffaith amgylcheddolRead more

Traeth ym Mro Morgannwg yn ennill cystadleuaeth glanhau traethau

Gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau yn dangos pwysigrwydd traethau glân ac iach ac effeithiau sbwriel morol.Read more

Wilko a Chadwch Gymru'n Daclus yn helpu i drawsnewid canolfan fysiau Bedwas yn add cymunedol

Mae gwirfoddolwyr o wilko a Chadwch Gymru’n Daclus, wedi bod yn torchi llawes yn Bedwas yr wythnos hon, gan gymryd rhan mewn ymgyrch codi sbwriel i helpu i greu gardd gymunedol gynaliadwy.Read more

Lansio prosiect newydd i fynd i’r afael â sbwriel y môr

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cefnogi prosiect ymchwil newydd ynghylch sbwriel y môr.Read more

Gweithredu i atal pobl rhag taflu sbwriel a maeddu â baw ci

Ar Ddydd Mercher 10 o Hydref bu Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru yn cymryd rhan mewn ‘diwrnod o weithredu’ i godi ymwybyddiaeth o’r effeithiau pellgyrhaeddol a geir wrth daflu sbwriel a pheidio glanhau baw ci.Read more

Mae gennym i gyd hoff barc a dyma’r amser i bleidleisio dros eich hoff barc chi

Mae’r arbenigwyr wedi dweud eu dweud ac ym mis Gorffennaf, cafodd 1883 o barciau a mannau gwyrdd yn y DU Wobr flaenllaw y Faner Werdd.Read more

Ailgylchu gwm cnoi yn fwcedi a rhawiau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi lansio cynnyrch cyntaf y byd sydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl gan ddefnyddio gwm cnoiRead more