Cymraeg

Ymunwch â ni wrth i ni lanhau pob traeth gyhoeddus yng Nghymru

Cofrestrwch

Mwy o fannau gwyrdd yn ennill gwobrau nag erioed o’r blaen

Mae 201 o barciau a mannau gwyrdd ar draws Cymru wedi ennill Gwobr y Faner Werdd, mwy nag erioed o’r blaenRead more

Sbwriel ysmygu’n dal yn broblem fawr yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu mynychder sbwriel yn ymwneud ag ysmygu a’r effeithiau pellgyrhaeddol ar ein hiechyd, bywyd gwyllt a’r amgylchedd.Read more

Ymgeiswyr o Gymru’n cael eu gwobrwyo mewn Cystadleuaeth Newyddiaduraeth Ryngwladol

Yn dilyn cyhoeddi enillwyr Cenedlaethol Cymru fis diwethaf, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod dau ymgeisydd Cymreig wedi eu cynnwys ar y llwyfan rhyngwladol.Read more

Casglwyr sbwriel mynd i'r strydoedd fel rhan o'r PROCESSIONS Caerdydd

Ar Ddydd Sul 10fed o Fehefin, fe wnaeth menywod a merched yng Nghaerdydd gerdded gyda'i gilydd fel rhan o waith celf mawr i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod.Read more

Diwrnod Mawr yr Ysgolion yn Ras Gefnfor Volvo

Daeth Cadwch Gymru’n Daclus ag Eco-Sgolion uwchradd o Fôn i Fynwy at ei gilydd am Ddiwrnod Mawr yr Ysgolion yn Ras Gefnfor fawreddog VolvoRead more

Gall perchnogion cychod hedfan y Faner Las eiconig nawr

Lansio menter ‘Y Faner Las ar gyfer Perchnogion Cychod Preifat’ newydd fel rhan o ddathliadau Ras Gefnfor VolvoRead more

Gwarcheidwaid Cefn Gwlad Merthyr Tudful

Mae Cadwch Gymru’n Daclus ar hyn o bryd yn darparu sgiliau, gwybodaeth ac offer er mwyn i grwpiau cymunedol reoli mannau gwyrdd yn well ym Merthyr TudfulRead more

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir 2018

Mae traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod Cymru wedi cael eu graddio gyda’r gorau yn y bydRead more

'Goriad Gwyrdd: datgloi cynaliadwyedd yn y diwydiant lletygarwch

Gallwch ganfod sut mae achrediad 'Goriad Gwyrdd yn helpu Tŷ Adcote yn Llandudno i osod eu hunain ar wahân i’r gystadleuaethRead more

Rhoi sylw i’n gwirfoddolwyr

Arwr Gofal Arfordirol, Vicky Pearson yn rhannu ei storiRead more