Cymraeg

Parciau penigamp
ar eich stepen drws

Edrychwch ar eich map

Mannau gwyrdd gorau Cymru

Blwyddyn lwyddiannus arall wrth i 221 o barciau a mannau gwyrdd ar draws Cymru gael statws Gwobr y Faner Werdd Read more

Prosiect newydd yn helpu cenedlaethau i ‘gyd-dyfu’ yn Ne Ddwyrain Cymru

Prosiect newydd tyfu bwyd a phontio’r cenedlaethau yn cael sêl bendith Y Gronfa Iach ac Egnïol Read more

Diweddariad o Cadwch Gymru'n Daclus

Rydym yn mentro i gyfnod newydd o ymgysylltu a’r gymuned drwy brosiect Caru Cymru Read more

Gwobrau Arfordir Cymru 2019

Traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol Read more

Newyddiadurwyr buddugol dyfodol Cymru 2019

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd Litter Less yn gystadleuaeth sy'n grymuso pobl ifanc rhwng 11-25 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos Read more

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi ennil £50,000 gan y Loteri Genedlaethol yn sgil pleidlais bwysig

Dyfarnwyd y grant ar ôl i’r elusen ennyn hyder y cyhoedd gyda'u cynlluniau i drawsnewid ardaloedd o dri ysbyty er mwyn creu gerddi hardd. Read more

Ymgynghoriad ar Gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes

Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi barn pobl ifanc er mwyn helpu i lunio ein dyfodol a dymuna glywed eich barn Read more

Trowch eich pecynnau creision gwag yn gyfraniadau

Cymerwch ran yng nghynllun ailgylchu newydd TerraCycle® a chefnogwch ein gwaith Read more

Eco-Sgolion ar draws Cymru’n gweithredu

Mae cannoedd o ddisgyblion o ysgolion ar draws Cymru wedi cynnal ‘Diwrnodau Gweithredu Eco’ fel rhan o fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru Read more

Ganolfan ymwelwyr a bragdy Cymreig yw'r gyntaf yn y byd i ennill y 'Goriad Gwyrdd

Mae Cwmni Bragdy Bluestone wedi cael ei gydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd gan mai canolfan ymwelwyr yw'r cyntaf yn y byd i ennill y wobr y 'Goriad Gwyrdd Read more