Cymraeg

Traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol 

Gwobrau Arfordir Cymru

Gwobrau Arfordir Cymru 2019

Traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol Read more

Newyddiadurwyr buddugol dyfodol Cymru 2019

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd Litter Less yn gystadleuaeth sy'n grymuso pobl ifanc rhwng 11-25 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos Read more

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi ennil £50,000 gan y Loteri Genedlaethol yn sgil pleidlais bwysig

Dyfarnwyd y grant ar ôl i’r elusen ennyn hyder y cyhoedd gyda'u cynlluniau i drawsnewid ardaloedd o dri ysbyty er mwyn creu gerddi hardd. Read more

Ymgynghoriad ar Gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes

Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi barn pobl ifanc er mwyn helpu i lunio ein dyfodol a dymuna glywed eich barn Read more

Trowch eich pecynnau creision gwag yn gyfraniadau

Cymerwch ran yng nghynllun ailgylchu newydd TerraCycle® a chefnogwch ein gwaith Read more

Eco-Sgolion ar draws Cymru’n gweithredu

Mae cannoedd o ddisgyblion o ysgolion ar draws Cymru wedi cynnal ‘Diwrnodau Gweithredu Eco’ fel rhan o fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru Read more

Ganolfan ymwelwyr a bragdy Cymreig yw'r gyntaf yn y byd i ennill y 'Goriad Gwyrdd

Mae Cwmni Bragdy Bluestone wedi cael ei gydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd gan mai canolfan ymwelwyr yw'r cyntaf yn y byd i ennill y wobr y 'Goriad Gwyrdd Read more

Lansio ymgyrch ailgylchu ‘wrth fynd’ newydd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi lansio ymgyrch newydd i leihau gwastraff cwpanau a hybu ailgylchu wrth fynd Read more

Canolfan Ganser Felindre yn mynd i’r afael â gwastraff gyda chwpanau amldro

Mae canolfan ganser arbenigol Cymru yn gweithredu i leihau ei heffaith amgylcheddol Read more

Traeth ym Mro Morgannwg yn ennill cystadleuaeth glanhau traethau

Gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau yn dangos pwysigrwydd traethau glân ac iach ac effeithiau sbwriel morol. Read more