Cymraeg

Helpwch i gynnal arolwg o'n gwrychoedd Cymreig gydag ap Y Goedwig Hir

Y Goedwig Hir

Canolfan Ganser Felindre yn mynd i’r afael â gwastraff gyda chwpanau amldro

Mae canolfan ganser arbenigol Cymru yn gweithredu i leihau ei heffaith amgylcheddolRead more

Traeth ym Mro Morgannwg yn ennill cystadleuaeth glanhau traethau

Gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau yn dangos pwysigrwydd traethau glân ac iach ac effeithiau sbwriel morol.Read more

Wilko a Chadwch Gymru'n Daclus yn helpu i drawsnewid canolfan fysiau Bedwas yn add cymunedol

Mae gwirfoddolwyr o wilko a Chadwch Gymru’n Daclus, wedi bod yn torchi llawes yn Bedwas yr wythnos hon, gan gymryd rhan mewn ymgyrch codi sbwriel i helpu i greu gardd gymunedol gynaliadwy.Read more

Lansio prosiect newydd i fynd i’r afael â sbwriel y môr

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cefnogi prosiect ymchwil newydd ynghylch sbwriel y môr.Read more

Gweithredu i atal pobl rhag taflu sbwriel a maeddu â baw ci

Ar Ddydd Mercher 10 o Hydref bu Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru yn cymryd rhan mewn ‘diwrnod o weithredu’ i godi ymwybyddiaeth o’r effeithiau pellgyrhaeddol a geir wrth daflu sbwriel a pheidio glanhau baw ci.Read more

Mae gennym i gyd hoff barc a dyma’r amser i bleidleisio dros eich hoff barc chi

Mae’r arbenigwyr wedi dweud eu dweud ac ym mis Gorffennaf, cafodd 1883 o barciau a mannau gwyrdd yn y DU Wobr flaenllaw y Faner Werdd.Read more

Ailgylchu gwm cnoi yn fwcedi a rhawiau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi lansio cynnyrch cyntaf y byd sydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl gan ddefnyddio gwm cnoiRead more

Blodau gardd ysbyty

Mae gofod awyr agored yn ysbyty Llantrisant wedi cael ei drawsnewid er mwyn i gleifion a staff ei fwynhauRead more

Cartrefi glân, gwallt glân, traethau glân

Mae Fairy a Head & Shoulders yn lansio poteli newydd sydd wedi’u gwneud o blastigau wedi’u hadfer o’n traethau gan wirfoddolwyr.Read more

Canolfan Arddio Pugh’s yn mynd yn ddi-blastig

Yn ystod Awst, bydd Pugh’s yn Radur yn gartref i stondin godi Cadwch Gymru’n Daclus yn gwerthu cynnyrch y gellir ei ailddefnyddio a dewisiadau amgen cynaliadwyRead more