Cymraeg

Cofrestrwch i ein e-gylchlythyr am ein newyddion a gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan

Cofrestrwch

Mae gennym i gyd hoff barc a dyma’r amser i bleidleisio dros eich hoff barc chi

Mae’r arbenigwyr wedi dweud eu dweud ac ym mis Gorffennaf, cafodd 1883 o barciau a mannau gwyrdd yn y DU Wobr flaenllaw y Faner Werdd.Read more

Ailgylchu gwm cnoi yn fwcedi a rhawiau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi lansio cynnyrch cyntaf y byd sydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl gan ddefnyddio gwm cnoiRead more

Blodau gardd ysbyty

Mae gofod awyr agored yn ysbyty Llantrisant wedi cael ei drawsnewid er mwyn i gleifion a staff ei fwynhauRead more

Cartrefi glân, gwallt glân, traethau glân

Mae Fairy a Head & Shoulders yn lansio poteli newydd sydd wedi’u gwneud o blastigau wedi’u hadfer o’n traethau gan wirfoddolwyr.Read more

Canolfan Arddio Pugh’s yn mynd yn ddi-blastig

Yn ystod Awst, bydd Pugh’s yn Radur yn gartref i stondin godi Cadwch Gymru’n Daclus yn gwerthu cynnyrch y gellir ei ailddefnyddio a dewisiadau amgen cynaliadwyRead more

Mae’r ‘Arolwg Gwastraff o Gartrefi’ yn awr yn fyw ar ein gwefan

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi!Read more

Mwy o fannau gwyrdd yn ennill gwobrau nag erioed o’r blaen

Mae 201 o barciau a mannau gwyrdd ar draws Cymru wedi ennill Gwobr y Faner Werdd, mwy nag erioed o’r blaenRead more

Sbwriel ysmygu’n dal yn broblem fawr yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu mynychder sbwriel yn ymwneud ag ysmygu a’r effeithiau pellgyrhaeddol ar ein hiechyd, bywyd gwyllt a’r amgylchedd.Read more

Ymgeiswyr o Gymru’n cael eu gwobrwyo mewn Cystadleuaeth Newyddiaduraeth Ryngwladol

Yn dilyn cyhoeddi enillwyr Cenedlaethol Cymru fis diwethaf, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod dau ymgeisydd Cymreig wedi eu cynnwys ar y llwyfan rhyngwladol.Read more

Casglwyr sbwriel mynd i'r strydoedd fel rhan o'r PROCESSIONS Caerdydd

Ar Ddydd Sul 10fed o Fehefin, fe wnaeth menywod a merched yng Nghaerdydd gerdded gyda'i gilydd fel rhan o waith celf mawr i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod.Read more