Cymraeg

Byddwch yn rhan o’r glanhau
22 Mawrth - 23 Ebrill

Gwanwyn Glân Cymru 

Gwirfoddolwch gyda ni

Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, bydd Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio yn eich ardal chi, rhywun sydd eisiau mynd i’r afael â phob math o brosiectau amgylcheddol fel prosiectau glanhau, plannu, tyfu bwyd a thrawsnewid ardaloedd er mwyn i bawb eu mwynhau.

Expand
Expand

Ein gwasanaethau

Rydym yn gweithredu’n ymarferol, yn cyflwyno addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ar hyd a lled Cymru.

Expand

Polisi ac ymchwil

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, mae gennym dîm ymroddedig o arbenigwyr sydd yn ymchwilio ac yn monitro materion ansawdd amgylcheddol lleol (LEQ) yn barhaus i geisio dod o hyd i atebion arloesol i fynd i’r afael â’r materion sydd yn effeithio ar ein cymunedau.

Expand

Gwobrau

Rydym yn helpu i osod safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hystod o wobrau rhyngwladol: Gwobrau Arfordir, y Faner Werdd ar gyfer Parciau a 'Goriad Gwyrdd.

Expand

Addysg

Mae Eco-Sgolion yn cael cymorth neilltuol gan Swyddog Eco-Sgolion Cadwch Gymru’n Daclus a chânt eu tywys trwy raglen, proses ymgeisio a gwobrau Eco-Sgolion.

Expand