Cymraeg

Ymunwch â ni wrth i ni lanhau pob traeth gyhoeddus yng Nghymru

Cofrestrwch

Taith Cragen Moroedd Glan

Helpu i amddiffyn arfordir godidog Cymru rhag llygredd plastig trwy ymuno yn y nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y sioe deithiol.Read more

Hyfforddiant adeiladu waliau sychion

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt i reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful.Read more

Glanhau Traethau Cymru Gyfan

Cynhelir Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan ym mis Medi 2018, gyda’r nod o lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru. Read more

Splash a Dash

Awydd dysgu camp newydd, cadw’n heini a chodi arian i ddwy elusen ragorol? Yna mae gennym ddigwyddiad sydd yn berffaith i chi! Read more