Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Cymerodd bron 150 o bobl ifanc o 65 o ysgolion cynradd ran mewn tri digwyddiad a gynhaliwyd ym Mharc Bedwellty yn Nhredegar, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, Canolfan Cae Cymro yng Nghlawddnewydd ar 21 Tachwedd.

Yn ogystal ag edrych yn ôl ar 25 mlynedd o Eco-Sgolion, archwiliodd yr ‘ymgyrchwyr hinsawdd’ effaith ddinistriol newid hinsawdd ar fywyd gwyllt. Fe wnaethant hefyd rannu syniadau creadigol ar gyfer lleihau eu hôl troed carbon a defnyddio llai wrth ddathlu achlysuron mawr.

Dywedodd Amelie o Ysgol Llanddulas:

Roeddwn yn mwynhau’r ffaith eich bod yn dysgu llawer a chawsom lawer o hwyl.  Fe wnaethom rannu a chael syniadau ar gyfer ein hysgol er mwyn i ni gyd allu bod yn ysgolion ecogyfeillgar.

Trefnwyd y degfed Eco-Bwyllgor Cenedlaethol gan Cadwch Gymru’n Daclus, yr elusen amgylcheddol sydd yn cynnal y rhaglen Eco-Sgolion yng Nghymru.  Mae dros 90% o ysgolion wedi eu cofrestru ar y rhaglen sydd wedi helpu disgyblion i ddysgu am fyw’n gynaliadwy ac am ddinasyddiaeth fyd-eang ers 25 mlynedd.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Wrth ddathlu 25 mlynedd o Eco-Sgolion ar draws y byd, mae wedi bod yn wych dod â phobl ifanc ar hyd a lled Cymru at ei gilydd ar gyfer ein Eco-Bwyllgor Cenedlaethol.

Mae wedi bod yn gyffrous gweld y disgyblion yn wynebu’r her, yn cydweithio ac yn cyflwyno syniadau arloesol ar gyfer cyflawni dyfodol mwy cynaliadwy. Ein gobaith yw y bydd yr Eco-bwyllgor Cenedlaethol yn ysbrydoli pobl eraill i ymuno â’r ‘ymgyrch hinsawdd’.

 

Ariennir y rhaglen Eco-Sgolion yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.  Am fwy o wybodaeth, ewch i tudalen Eco-Sgolion.

Young ‘climate crusaders’ celebrate 25 years of Eco-Schools