Cawsom ein syfrdanu gan y niwed a achoswyd gan Storm Emma ym Marina Caergybi wythnos diwethaf. Rydym yn meddwl am bawb yn y gymuned leol sydd wedi cael eu heffeithio.

Rydym wedi bod yn monitro’r sefyllfa yn agos, yn ymwybodol o’r effaith amgylcheddol bosibl y gallai hyn ei gael yn yr ardal leol a thu hwnt.

Mae unrhyw ddigwyddiad ar y raddfa hon yn gofyn am ymagwedd gydlynus, felly rydym yn cefnogi’r cynllun gweithredu sy’n cael ei ddatblygu gan Awdurdod Porthladd Caergybi, Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA), Cyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd.

Er ein bod yn gwybod bod ein gwirfoddolwyr ymroddedig a gweithgar yn awyddus i ymuno â’r ymgyrch glanhau, rydym yn annog pobl i ystyried cyngor swyddogol.

Yn unol â datganiad swyddogol gan yr MCA gofynnir i aelodau’r cyhoedd adael yr ymgyrch glanhau i’r arbenigwyr ac fe’u cynghorir hefyd i osgoi’r ardal am y gallai fod deunydd a gweddillion peryglus yn yr ardal.

Byddwn yn rhoi cefnogaeth a chymorth i’r MCA a’r cyngor yn y gobaith y gallwn ddod â gwirfoddolwyr ynghyd i helpu gyda’r gweithgareddau glanhau unwaith y mae’n ddiogel i wneud hynny.

Dilynwch @Keep_Wales_Tidy i gael y newyddion diweddaraf neu cysylltwch â [email protected] 

(Cydnabyddiaeth am y llun: MCA)

Holyhead marina clean-up operation