Fel y gwyddoch, mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi creu ymgynghoriad am Gynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer poteli a chaniau diodydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi barn pobl ifanc er mwyn helpu i lunio ein dyfodol a dymuna glywed eich barn ac maent wedi creu fersiwn hawdd ei ddeall.

Mae’r ymgynghoriad Hawdd ei Ddeall ar gael yma

[email protected] 

 Deposit Return Scheme Consultation