Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym wrth ein bodd i fod yn cymryd rhan yng nghynllun ailgylchu pecynnau creision cyntaf y DU, a lansiwyd gan TerraCycle® a Walkers®.

Mae’r cynllun am ddim a bydd yn derbyn pob math o becynnau creision.  Ar ôl eu casglu, caiff y pecynnau eu rhwygo cyn eu troi’n gynnyrch awyr agored ymarferol fel meinciau gardd neu ganiau dŵr.

Yn ogystal, gallwch gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus drwy’r cynllun!

Sut mae’n gweithio

Gall unrhyw le bron gael ei droi’n fan casglu cyhoeddus, yn cynnwys siopau, canolfannau cymunedol ac ysgolion. Yr unig beth sydd yn rhaid i chi ei wneud yw cofrestru yma a chofio dewis Cadwch Gymru’n Daclus fel eich achos da.  Byddwn ni wedyn yn cael cyfraniad i gefnogi ein gwaith mewn cymunedau ar draws Cymru.

Yn ardal Caerdydd?

Gollyngwch eich pecynnau gwag yn ein prif swyddfa – 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF119HB. (8.30-16.30 o Ddydd Llun i Ddydd Iau, 08.30-16.00).

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Terracycle 

Turn your empty crisp packets into donations