Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Traeth Southerndown ym Mro Morgannwg yw un o naw o draethau ar draws y DU i gael eu glanhau fel rhan o “Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan”. Gofynnodd y gystadleuaeth, a gynhaliwyd gan Fairy, Procter and Gamble a Chadwch Brydain yn Daclus i’r cyhoedd bleidleisio ar-lein am eu hoff draeth er mwyn cael ymgyrch glanhau.

Bydd y digwyddiad, gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau yn dangos pwysigrwydd traethau glân ac iach ac effeithiau sbwriel morol.

Roedd y diwrnod, a drefnir gan Gadwch Gymru’n Daclus, yn cynnwys codi sbwriel ar y traeth gydag aelodau o’r gymuned leol a disgyblion Ysgol Gynradd Sant-y-brid.  Yn ystod y digwyddiad, anogir y mynychwyr i dynnu lluniau yn dangos harddwch traeth glân a chymryd rhan yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Cadwch Gymru’n Daclus. Bydd panel beirniadu yn penderfynu ar y ffotograff buddugol a chaiff ei ychwanegu at wefan Cadwch Gymru’n Daclus.

Wnaeth staff Addysg Cadwch Gymru’n Daclus cynnal gweithdy sbwriel morol hefyd ac yn gofyn i ddisgyblion Ysgol Gynradd Sant-y-brid i feddwl sut mae sbwriel morol yn mynd i mewn i’n moroedd a’n traethau ac i wneud addewid. 

Dywedodd Tom Ashmore, swyddog prosiect o Gadwch Gymru’n Daclus;

Mae’n wych bod Southerndown ymysg y 9 traeth gorau yn y gystadleuaeth Glanhau Traethau. Hoffem achub ar y cyfle hwn i bwysleisio effeithiau niweidiol sbwriel morol tra’n cynnwys yr amgylchedd lleol a’r ysgol gynradd er mwyn eu hannog i weithredu. Rwy’n edrych ymlaen at feirniadu lluniau’r gystadleuaeth a ddefnyddir i ysbrydoli pobl i barchu a gwarchod traethau ar hyd a lled Cymru.

Dywedodd Ysgol Gynradd Sant-y-brid;

Fel un o'r ysgolion cyntaf i ennill y Faner Platinwm yng Nghymru, rydym wrth ein bodd yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn. Credwn yn gryf y dylai disgyblion ddysgu edrych ar ôl ein hamgylchedd hardd a deall pam ei fod mor bwysig. Mae ein disgyblion wedi mwynhau eu gweithdai ac yn edrych ymlaen at ddydd Gwener.

Vale of Glamorgan beach wins clean up competition