A wyddoch chi fod bron 900 o Arwyr Gofal Arfordirol a Sbwriel ar hyd a lled Cymru?

Mae gan y fyddin hon o arwyr di-glod un peth yn gyffredin – maent i gyd yn angerddol am ofalu am eu cymunedau.

Daeth Vicky Pearson, 48, yn Arwr Gofal Arfordirol ym mis Ebrill 2016 ar ôl symud i Sir Benfro o Swydd Lincoln.  Mae wedi dewis Druidston Haven fel ei hardal hi ac mae’n neilltuo amser bob wythnos i glirio’r sbwriel sy’n cael ei olchi neu ei ollwng ar y traeth. Ym mis Tachwedd 2017, coronwyd Vicky yn Wirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymru Daclus.

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn cadwraeth ac wedi treulio sawl gwyliau plentyndod hapus yn ymweld â Druidston. Rwyf wrth fy modd gyda’r traeth hwn, felly wrth symud i’r ardal – ac ar ôl siarad â staff Cadwch Gymru’n Daclus – roeddwn yn gwybod fy mod eisiau bod yn Arwr Gofal Arfordirol.

Mewn ychydig dros ddwy flynedd, rwyf wedi treulio bron 195 o oriau yn clirio bron 250 o fagiau o sbwriel.

Mae faint o sbwriel yr wyf yn ei gasglu’n dibynnu ar y tywydd a’r llanw.  Rwyf yn canfod offer pysgota, fel rhaffau a rhwydi, yn bennaf, er fy mod yn gweld mwy o bacedi creision a phapurau losin yn ystod gwyliau’r ysgol. Rwyf hefyd wedi casglu miloedd o getris saethu, sydd, mae’n debyg o ganlyniad i saethu colomennod clai ar longau mordeithio!

Fel ein holl Arwyr Gofal Arfordirol a Sbwriel, mae Vicky’n cofnodi ei gweithgareddau i gyd ac yn gweithio’n agos gyda’i Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol. Mae Mari Williams, sydd wedi ei lleoli yn Sir Benfro, yn rhoi cyngor a chymorth i Vicky.

Mae Mari bob amser ar gael os oes angen cymorth arnaf. Rydym hefyd yn ymuno dwywaith y flwyddyn i drefnu ymgyrchoedd glanhau cymunedol mwy, yn ystod gwyliau ysgol fel arfer.

Mae Vicky wedi gweld yn uniongyrchol y niwed y gellir ei wneud i fywyd gwyllt sydd yn cael eu dal neu’n bwyta sbwriel morol ac mae’n cyfaddef y gall graddfa’r sbwriel y mae’n dod o hyd iddo ar y traeth ei llethu weithiau. Ond mae ei chariad at Druidston a’r ardal leol yn rhoi nerth iddi barhau.

Efallai fod ‘Diferyn yn y môr’ yn ystrydeb, ond mae’n galonogol gwybod bod pob darn o sbwriel yr wyf yn ei gasglu yn un eitem yn llai yn ein cefnforoedd, ac yn un perygl yn llai i fywyd gwyllt, nofwyr ac ymwelwyr â’r traeth.

Mae pobl bob amser yn dangos diddordeb yn yr hyn yr wyf yn ei wneud ac rwyf hyd yn oed wedi ysbrydoli pobl i gymryd rhan eu hunain. Ond diolch i’r Blue Planet a’r holl gyhoeddusrwydd yn ymwneud â phlastig, mae’n ymddangos bod mwy o ymwybyddiaeth yn sicr.

Daeth dros 70 o bobl i ymgyrch glanhau cymunedol diweddar a drefnwyd gan Mari a finnau yn Aberllydan. Roedd y gwirfoddolwyr yn cadw dod – roeddem yn poeni y byddem yn rhedeg allan o fagiau!

Cysylltwch â’ch Swyddog Prosiect lleol i ganfod sut y gallwch fod yn Arwr Gofal Arfordirol neu Sbwriel

Helpwch ni i gefnogi gwirfoddolwyr fel Vicky

A pheidiwch anghofio, gall camau bach wneud gwahaniaeth mawr.  Felly’r tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r arfordir neu allan yn eich cymuned leol, beth am gynnal eich #2minutebeachclean neu #2minutestreetclean eich hun?

Shining the spotlight on our volunteers