Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn galw ar bobl Cymru i'w helpu i gael arian ychwanegol trwy ymgyrch Dyblu Eich Degpunt Localgiving. Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at waith parhaus Cadwch Gymru'n Daclus a'i wirfoddolwyr.

Mae’r ymgyrch yn lansio am 10yb ar yr 17 Hydref a bydd yn para nes bod y cyllid cyfatebol yn dod i ben (neu ddydd Iau 16 Tachwedd – pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf). Gall cefnogwyr helpu trwy wneud rhodd yn ystod yr ymgyrch. Gall rhoddwyr gefnogi Cadwch Gymru'n Daclus mewn dwy ffordd:

  • Sefydlu rhodd misol ac ar ôl eich chwe rhodd cyntaf, bydd y chwe rhodd canlynol yn cael eu cyfateb hyd at £10 - gan roi dros £200 o arian i gilydd i ni.
  • Gwneud rhodd un-amser a bydd yn cyfatebol hyd at £ 10. Am rodd un-amser o £10 gyda Gift Aid, mae Cadwch Gymru'n Daclus yn derbyn £21.67!

 Meddai Richard Phipps, Rheolwr Rhanbarthol y Dwyrain Canol yng Nghadw Cymru'n Daclus: 

Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn brysur i ni hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi dros 14,000 o wirfoddolwyr i gael gwared ar 4,200 tunnell fetrig o wastraff oddi wrth gymunedau a mannau gwyrdd. Mae Dyblu Eich Degpunt yn gyfle gwych i ni ddod ag arian i mewn ac i ymgysylltu â'n cefnogwyr.

Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac, gyda'r bonws ychwanegol o roddion dyblu, rydym yn gobeithio y bydd pobl Cymru yn cymryd rhan ac yn cefnogi ein gwirfoddolwyr angerddol i helpu i gadw Cymru'n brydferth.

Byddai hyd yn oed £100 o gyllid ychwanegol yn ein galluogi ni i drefnu digwyddiad i lanhau cymuned. 

 I helpu Cadwch Gymru’n Daclus i elwa o gyllid cyfatebol, ewch i’w Tudalen Localgiving ar ôl 10am ar 17 Hydref: www.localgiving.org/keep-wales-tidy

Donations to Keep Wales Tidy will be double during Grow Your Tenner