Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae Parc Gwledig Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi cael ei enwi fel un o hoff fannau gwyrdd y DU.

Yn 2020, mae mwy o bobl nag erioed wedi dod i sylweddoli buddion ymweld â’n parciau a’n mannau gwyrdd. Felly, efallai nad yw’n syndod bod degau ar filoedd o bobl wedi cymryd rhan yn y bleidlais i ddod o hyd i ddeg safle gorau Gwobr y Faner Werdd.

Cynllun Gwobr y Faner Werdd yw’r safon ansawdd rhyngwladol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd ac eleni, cyflawnodd 2,061, y nifer uchaf erioed, y wobr yn y DU.

Yn ystod mis Tachwedd, gwahoddwyd y cyhoedd i bleidleisio am eu hoff fan a gwnaeth dros 59,000 o bobl hynny.

Dyma ddeg parc a man gwyrdd mwyaf poblogaidd Dewis y Bobl (yn nhrefn yr wyddor):

  • Cassiobury Park, Watford
  • Hollycroft Park, Hinckley
  • Parc Margam, Castell-nedd Port Talbot
  • Queen Elizabeth Olympic Park, Llundain
  • Strathaven Park, South Lanarkshire
  • Telford Town Park, Telford
  • Wivenhoe Park Prifysgol Essex, Colchester
  • Valentines Park, Ilford
  • Victoria Park, Tower Hamlets
  • Warley Woods, Smethwick

Parc Gwledig Margam yw un o brif fannau gwyrdd Cymru, yn cynnwys Castell ac Orendy godigog Margam, gerddi addurnol a pharc ceirw, wedi ei osod mewn 900 erw o dir gwledig hyfryd. Mae wedi derbyn Gwobr y Faner Werdd am yr wyth mlynedd diwethaf ac mae hefyd wedi cyflawni Achrediad Safle Treftadaeth Werdd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Rees, Aelod o Gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant:

Mae hyn yn newyddion gwych i Barc Gwledig Margam. Mae’n anrhydedd mai dyma’r unig barc yng Nghymru i derbyn Gwobr Dewis y Bobl a bod yn un o ddeg yn unig yn y DU gyfan. Hoffwn ddiolch i holl staff a gwirfoddolwyr y parc sydd wedi gweithio’n ddiflino i gynnal a chadw tir y castell ar yr ystâd odidog hon ac mae eu cymorth yn amhrisiadwy. Mae Parc Gwledig Margam yn dirnod pwsig i’n trigolion lleol ac i ymwelwyr ac mae’r wobr hon yn dangos gymaint y mae pobl yn ei werthfawrogi. Hoffwn hefyd ddiolch o galon i bawb a bleidleisiodd dros Barc Gwledig Margam.

Rydym yn cyflwyno’r cynllun Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Gwobr y Faner Werdd Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae nifer y bobl sydd wedi rhoi o’u hamser i bleidleisio dros eu hoff safle Baner Werdd yn dangos faint mae mannau gwyrdd o ansawdd uchel wedi cael eu gwerthfawrogi gan ein cymunedau eleni. I lawer ohonom, maent wedi bod yn hafan ar y stepen drws, o fudd i’n hiechyd a’n lles. Llongyfarchiadau i holl staff a gwirfoddolwyr Parc Gwledig Margan sydd wedi mynd y tu hwnt i’r gofyn i gynnal ei safonau rhagorol a’i wneud yn lle gwych i bobl ymweld ag ef.

Gallwch roi eich parc neu fan gwyrdd chi ar y map trwy gymryd rhan hefyd. Ewch i’n tudalennau Gwobr y Faner Werdd am fwy o wybodaeth.

Margam Country Park voted among UK’s top ten green spaces