Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus gyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r cyflenwr ynni gwyrdd, Ecotricity.

Mae’r bartneriaeth yn golygu, bob tro bydd busnes neu berchennog cartref yn newid i dariff ynni 100% adnewyddadwy Ecotricity, bydd cyfraniad yn cael ei roi i Gadwch Gymru’n Daclus - gan gefnogi gwaith yr elusen i greu Cymru brydferth y gall pawb ofalu amdani a’i mwynhau.

Dywedodd Mark Neveu, Pennaeth Partneriaethau yn Ecotricity:

Mae’n wych cael partneriaeth gyda Chadwch Gymru’n Daclus, sydd yn rhannu ein gwerthoedd ac sydd yn poeni am ein hamgylchedd. Newid i ynni gwyrdd yw’r un peth mwyaf y gall unrhyw berson neu sefydliad ei wneud i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Ecotricity, sydd wedi ei leoli yn y DU ac a sefydlwyd bron ugain mlynedd yn ôl, oedd y cwmni ynni gwyrdd cyntaf yn y byd. Eu cenhadaeth yw newid y ffordd y caiff ynni ei wneud yn y wlad hon, gyda’r elw yn mynd yn i ddatblygu ffynonellau Ynni Gwyrdd newydd.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn llawn cyffro am ymuno gyda chwmni ynni mwyaf gwyrdd y DU.

Fel rhan o’n rhaglen achredu amgylcheddol, Goriad Gwyrdd, mae busnesau yn aml yn gofyn i ni i argymell cyflenwr ynni. Gyda thechnolegau yn newid mor gyflym, gall fod yn anodd cadw i fyny gyda’r duedd ddiweddaraf yn y diwydiant, ond rydym yn hyderus bod gwerthoedd craidd Ecotricity yn cyd-fynd â’n rhai ni.

Rydym yn annog ein cefnogwyr i gyd i wneud y newid!

Os ydych yn ystyried newid eich ynni, ewch i www.ecotricity.co.uk/KWT

Switch to green energy to help Keep Wales Tidy!