Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Er mwyn cadw ein staff a’n gwirfoddolwyr yn ddiogel, caewyd swyddfeydd Cadwch Gymru’n Daclus ychydig dros bythefnos yn ôl. Rwy’n gweld eisiau bod gyda fy nhîm, y bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd a’r cyffro a’r sgwrsio yn ein swyddfa, ond fel llawer o bobl eraill, rwy’n addasu i ffordd newydd o weithio. Nid yw hyn wedi bod yn hawdd, er fy mod yn gwerthfawrogi’n fawr fy mod yn ddigon ffodus o allu manteisio ar olygfa bleserus ein gardd a fy nghydweithiwr newydd, Ruby’r ci.

Mae’n arbennig o anodd i’n tîm anhygoel o staff sydd fel arfer allan yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr, yn gofalu ar ôl ein hamgylcheddau lleol gwerthfawr ac yn cefnogi ein rhaglen Eco-Sgolion. Fodd bynnag, maent bellach gartref i gyd, yn gweithio ar greu awgrymiadau, syniadau a gwersi defnyddiol i’ch helpu gyda’ch gerddi, eich blychau ffenestri a’ch potiau tra byddwch adref yn ddiogel. Cadwch lygad yn y fan hon am ein gweminarau a’n fideos a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am awgrymiadau a syniadau. 

Yr wythnos hon, roeddem i fod dechrau menter newydd, gyffrous, yn creu lleoedd lleol ar gyfer natur – gerddi bywyd gwyllt, gerddi ffrwythau, ardaloedd tyfu bwyd, wedi eu dylunio i adfer dirywiad natur. Fel y byddwch yn deall, mae cadw pellter cymdeithasol a gwaharddiad ar deithio nad yw’n hanfodol wedi golygu ein bod wedi gorfod gohirio hyn dros dro. Fodd bynnag, gallwn eich sicrhau y byddwn yn ôl yn creu lleoedd naturiol hardd lle gallwch fwynhau a lle gall bywyd gwyllt ffynnu – cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

Er ein bod yn drist nad ydym allan yn creu gofod hardd ar draws ein gwlad, rydym yn cefnogi cyngor y Llywodraeth i aros gartref ac i chwarae ein rhan yn diogelu’r gweithwyr rheng flaen anhygoel yn y GIG a’r gwasanaethau hanfodol ar yr adeg hon.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithio yn y cefndir ar eich cyfer chi, yn cynllunio ac yn datblygu syniadau newydd ar gyfer ein hamgylchedd, rhai y gallwch ymuno â ni i’w cyflwyno. 

Gobeithio eich gweld i gyd yn fuan.

A message from our CEO