Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Eleni, rhoddodd byddin o arbenigwyr 1,973, sef y nifer uchaf erioed o Wobrau’r Faner Werdd i’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau un y DU.  Yn awr, mae’r cynllun yn gofyn i’r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff barciau.

Gallwch chi weld eich parciau agosaf sydd wedi ennill gwobrau wrth fynd i www.greenflagaward.org. Er mwyn pleidleisio ar gyfer eich hoff barc, yn syml chwiliwch amdano ar y map a chliciwch ar y botwm pleidleisio.  Unwaith yr ydych chi wedi pleidleisio, pam na wnewch chi annog pobl eraill i gymryd rhan hefyd.

Mae’r pleidleisio yn agor ar 1 Medi ac yn cau ar 30 Medi, gyda’r deg safle uchaf sydd wedi ennill yn cael eu cyhoeddi ar 16 Hydref.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae rhaglen Gwobrwyon y Faner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd y staff a’r gwirfoddolwyr drwy’r wlad. Mae Gwobr Dewis y Bobl yn gyfle i ddangos faint y mae eich hoff barc yn ei olygu i chi. Datganwch eich barn a phleidleisiwch yn awr.

It’s time to pick the nation’s favourite parks