Pleidleisiwch dros eich hoff barc a dangoswch fod y DU wrth eu bodd gyda pharciau.

 

Mae’r arbenigwyr wedi dweud eu dweud ac ym mis Gorffennaf, cafodd 1883 o barciau a mannau gwyrdd yn y DU Wobr flaenllaw y Faner Werdd.

Bellach, mae Cynllun y Wobr yn gofyn i’r genedl ddweud ei dweud a phenderfynu pa barciau a mannau gwyrdd ddylai gael Gwobr Dewis y Bobl am gael eu dewis gan y DU.

Efallai eich bod yn mwynhau mynd i’r parc neu fan gwyrdd i chwarae pêl-droed, mynd â’r ci am dro, gwneud ymarfer corff neu ddianc rhag bwrlwm bywyd.  Os ydych yn credu y dylai eich hoff le chi gael ei gynnwys yn 10 uchaf Dewis y Bobl, yna bwriwch eich pleidlais.

Yr unig beth sydd yn rhaid i chi ei wneud yw mynd i www.greenflagaward.org, dod o hyd i’ch parc ar y map enillwyr a chlicio’r botwm pleidleisio. Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich pleidlais, beth am annog pobl eraill i gymryd rhan hefyd trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #DewisyBobl.

Gellir pleidleisio o 1 Medi hyd at 30 Medi a chyhoeddir y 10 safle uchaf ar 16 Hydref.

Enillwyr 10 Dewis y Bobl y llynedd oedd

 

Arlington Square Gardens              Cymdeithas Arlington

Parc Cassiobury                               Cyngor Bwrdeistref Watford

Parc Clifton                                       Cyngor Bwrdeistref Fetropolitan Rotherham

Parc Margam                                     Cyngor Bwrdeistref Sirol Port Talbot

Parc Gwledig y Mileniwm               Ymddiriedolaeth Coedwig Marston Vale

Parc Saltwell                                     Cyngor Gateshead

Parc Strathaven                                Cyngor De Lanarkshire

Llyn Wilderness Porthcawl             Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Coed Warley                                     Ymddiriedolaeth Gymunedol Coed Warley

Whiteknights                                     Prifysgol Reading

We all have a favourite park and now’s the time to vote for yours