Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi enillwyr y Gwobrau Arfordir eleni – sydd yn graddio traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod Cymru gyda’r gorau yn y byd. 

Mae 98 o safleoedd wedi bodloni’r safonau uchel sydd yn angenrheidiol i dderbyn Gwobr flaenllaw'r Faner Las, Arfordir Glas a Glan Môr - cyfanswm o 160 o wobrau i Gymru.  

Mae 50 o Faneri Glas, y nifer uchaf erioed, yn hedfan yng Nghymru, gyda 45 o draethau, tri marina a dau gwmni teithiau cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol.

Eleni yw pen-blwydd rhaglen fyd-eang y Faner Las yn 30 oed, rhaglen sydd yn berchen i’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE). Ers tri degawd, mae’r Faner Las wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, rheolaeth a gwasanaethau.  Mae wedi dod yn eco-label byd-enwog gyda mwy na 4,000 o safleoedd mewn bron 50 o wledydd.

Blue Ocean Adventures yn Nhŷ Ddewi a Ribride ym Mhorthaethwy yw’r cwmnïau teithiau cychod cynaliadwy cyntaf yn y DU i gael statws y Faner Las – gan gyrraedd safonau rhyngwladol o ran cynaliadwyedd, diogelwch ac addysg amgylcheddol.

Mae 25 o draethau eraill yng Nghymru wedi cael y Wobr Arfordir Glas – sydd yn cydnabod y ‘trysorau cudd’ ar hyd ein harfordir – ac mae cyfanswm o 85 o draethau wedi cael y Wobr Glan Môr am ansawdd da eu dŵr a’u cyfleusterau.

Dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

Rydym i gyd yn gwybod bod arfordir Cymru gyda’r mwyaf trawiadol yn y byd. Mae ein traethau a’n hardaloedd arfordirol wedi denu ymwelwyr o bell ac agos ers amser ac maent yn boblogaidd iawn mewn cymunedau lleol.

Mae’r ffaith fod 50 o safleoedd bellach yn hedfan y Faner Las a bod 98 o safleoedd i gyd wedi cael eu cydnabod am ansawdd eu dŵr a’u cyfleusterau yn newyddion rhagorol. Gall hyn ond cael effaith gadarnhaol ar dwristiaeth ac, yn ei dro, rhoi hwb i’r economi.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae gan Wobrau Arfordir Cymru rôl hanfodol yn datblygu twf twristiaeth arfordirol a morol. Maent yn gweithredu fel nod rhagoriaeth, gan sicrhau bod safleoedd yn cael eu rheoli’n effeithiol ac yn arddangos ein gwlad hardd i gynulleidfa ryngwladol. Gellir sicrhau ymwelwyr i’n traethau, marinas a’n cwmnïau teithiau cychod blaenllaw eu bod wedi dod i gyrchfan o ansawdd.

Hoffwn longyfarch ein henillwyr a diolch i bawb sydd wedi helpu i sicrhau bod Gwobrau Arfordir Cymru eleni yn llwyddiant ysgubol.

Gallwch ddod o hyd i draeth, marina neu gwmni teithiau cychod llwyddiannus yn eich ardal chi

Welsh coast is awash with awards