Mae’n bleser gan Eco-Sgolion cefnogi Her Ailgylchu yn y Cartref gan Ailgylchu dros Gymru a Wastebuster a lansiwyd yn swyddogol dydd Mawrth diwethaf, ac sy’n parhau hyd y 25ain o Fedi.

Mae’r cyflwynydd teledu Gethin Jones a’r seren teledu plant Maddie Moate yn gwahodd ysgolion cynradd ledled y Deyrnas Unedig i helpu i recriwtio arwyr ailgylchu am gyfle i ennill gwobrau i’w hysgol drwy gymryd rhan yn yr her. Yn gweithio gyda Gethin a Maddie mae’r arbenigwr ailgylchu, a ffefryn Eco-Sgolion, Capten Busta.

Y nod yw cario’r holl negeseuon ailgylchu gwych y mae plant yn eu dysgu yn yr ysgol yn ôl i’r cartref a defnyddio ‘pŵer plagio’ ­– dull cyfarwydd ac effeithiol – i ddylanwadu ar y gymuned ehangach.

Mae’r her yn agored i bob ysgol gynradd ac mae’n ffordd ardderchog o archwilio a chael effaith wirioneddol ar bwnc Gwastraff Eco-Sgolion, a gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich gwobrau Eco-Sgolion.

Drwy gynnwys eich ysgol yn yr Her, byddwch hefyd yn helpu i gyflawni proses Saith Cam Eco-Sgolion, yn enwedig camau 4, 5 a 7 (gweler gwaelod y stori hon am fanylion pellach am y cysylltiadau).

Gall ysgolion gymryd rhan drwy anfon Taflen Her Ailgylchu adref gyda’r disgyblion a chofnodi sawl taflen a ddychwelir. Bydd yr ysgolion gyda’r % uchaf o ddisgyblion yn cymryd rhan yn ennill amrywiaeth o wobrau unigryw yn cynnwys tegan meddal masgot Busta wedi’i ailgylchu, a bydd yr ysgol fuddugol yn ennill gwobr ariannol o £1000 a chyfarfod boreol cyffrous gyda Maddie a Chapten Busta. Bydd cyfle hefyd i’r plant sydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth poster ennill cyfres o wobrau eco cyffrous i’r teulu, yn cynnwys pecynnau eco-wyddoniaeth, Top Trumps Wastebuster neu iPad!

Mae gwefan yr Her cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch er mwyn cymryd rhan – ffilm gyda Gethin, Maddie a Busta’n cyflwyno’r Her, deunyddiau i’w lawrlwytho am ddim, a chrynodeb lawn o’r Her.

Felly – ewch i wefan yr Her a chofrestru’ch ysgol nawr!

Cysylltiadau i Saith Cam Eco-Sgolion:

  1. Monitro a Gwerthuso – mae elfen ffotograff yr her yn cynnwys gofyn i blant dynnu llun yn eu cartrefi ac uwchlwytho’r eitemau y maen nhw wedi’u hailgylchu i brif wefan Wastebuster. Fel athro, eich rôl chi yw uwchlwytho adroddiad yr ysgol gyfan, sydd yn rhoi’r cyfle i chi ennill gwobrau gwych! Bydd eich data yn bwydo i mewn i’r darlun cenedlaethol a gellir ei rannu gyda gweddill yr ysgol.

  2. Hysbysu a Chynnwys – yr her yw cael y negeseuon i gyrraedd y cartref, felly drwy gael yr ysgol i gymryd rhan, bydd nifer o rieni ac aelodau eraill o’r teulu yn dod i wybod am y gwaith eco mae’ch ysgol yn ei wneud.

  3. Cysylltu â’r Cwricwlwm – Mae Busta yn ymddangos mewn saith ffilm newydd, bob un yn disgrifio gwahanol fathau o ailgylchu, o wastraff bwyd i nwyddau trydanol. Mae’r rhain yn cynnig man cychwyn ardderchog i athrawon fynd ymlaen i gynnal gwers sy’n trafod Gwastraff. Mae yna hefyd gyfres eang o adnoddau dysgu newydd ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 a 2, sydd wedi’u cynhyrchu ar gyfer yr her, ar gael i’r ysgolion sy’n cymryd rhan.

Home Recycling Challenge launched in Wales!