Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae cynllun y ‘Goriad Gwyrdd yn croesawu ei leoliad cyfarfod cyntaf ar Ynys Môn

Mae Canolfan Ebeneser yn hyb cymunedol o fewn waliau Capel Methodistaidd hanesyddol ac ysgoldy yng nghanol tref farchnad Llangefni, Ynys Môn. Er ei gwreiddiau hanesyddol, mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg fel hyb modern. Y weledigaeth yno yw rhoi pobl yn gyntaf, ac mae'r ganolfan yn ymfalchïo yn y croeso cynnes sy’n cael ei gynnig yno, a'r newyddion cymunedol sy’n cael ei rannu. 

Roedd y ganolfan yn awyddus i ddilyn cynllun y ‘Goriad Gwyrdd er mwyn gallu gweithredu mewn ffordd gynaliadwy. Roedden nhw hefyd eisiau defnyddio eu safle yn y gymuned i helpu i ledaenu’r neges o fod yn gynaliadwy, ac i fynd i'r afael â materion lleol fel sbwriel, ailgylchu a phlastigau defnydd untro. 

Y ‘Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sy’n tyfu gyflymaf sydd wedi cael ei wobrwyo i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ledled y byd. Yng Nghymru, Cadwch Gymru'n Daclus sy’n gweithredu ‘Goriad Gwyrdd, yn ogystal â rhaglen y Faner Las.

 

 Dywedodd Carl Gillam o Ganolfan Ebeneser:

 Rydyn ni’n falch iawn bod yr holl waith caled a’r penderfyniadau a gafodd eu gwneud gan fwrdd a staff Canolfan Ebeneser wedi cael eu cydnabod gan yr achrediad rhyngwladol hwn. Er ei bod yn bosib y byddai ennill y ‘Goriad Gwyrdd yn gallu cynyddu nifer yr archebion y byddai'r Ganolfan yn eu derbyn gan fusnesau a gan grwpiau sy’n awyddus i ddewis lleoliad sy’n ymwybodol o'r amgylchedd ar gyfer eu cyfarfodydd, ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad i ymgeisio am y wobr oedd trosglwyddo ein gweithredoedd ymlaen i’r gymuned. Wrth roi gwybod i ymwelwyr y Ganolfan am y newidiadau a wnaethom er mwyn cael y ‘Goriad Gwyrdd, rydyn ni’n gobeithio dylanwadu ar eu hymddygiad, a gwneud i bobl feddwl mwy am eu cyfrifoldeb dros yr amgylchedd. 

Dywedodd Pauline Vella, Swyddog ‘Goriad Gwyrdd Gogledd Cymru: 

Rwy’n falch iawn bod Canolfan Ebeneser wedi ennill y ‘Goriad Gwyrdd. Dyma’r lle cyntaf ar yr Ynys i dderbyn y wobr o fewn y categori canolfan gynadledda. Mae’n profi y gall hyd yn oed canolfan gymunedol fach roi cynaliadwyedd wrth galon eu gwaith. Gall defnyddwyr y Ganolfan ddysgu o’r mesurau cymunedol sydd ar waith yno, a gall busnesau lleol fod yn hyderus wrth archebu cyfleusterau cyfarfod eu bod yn dylanwadu’n bositif ar yr amgylchedd.

 

Am ragor o wybodaeth am ‘Goriad Gwyrdd, ewch i www.greenkey.cymru/cy 

Am ragor o wybodaeth am Ganolfan Ebeneser, ewch i www.canolfanebeneser.co.uk

Anglesey Community Hub Gains International Environmental Award