Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn ymuno â BBC Radio Wales am gyfres o ddigwyddiadau codi sbwriel i helpu i wneud Cymru’n lle gwyrddach, mwy diogel a glanach fel rhan o ymgyrch ‘Gwneud Gwahaniaeth’,

Gyda’n gilydd, rydym yn annog gwirfoddolwyr i ymuno gyda rhai o enwau mwyaf Radio Wales mewn ymgyrchoedd glanhau yng Nghaerdydd, Abertawe a Bae Colwyn.

Rydym eisiau pwysleisio pa mor hawdd ydyw i ofalu am eich ardal leol trwy ddathlu’r rhwydwaith cynyddol o hybiau codi sbwriel ar hyd a lled Cymru.

Mae dros 100 o hybiau eisoes wedi cael eu sefydlu fel rhan o Caru Cymru, ein menter newydd i ddileu sbwriel a gwastraff.  Maent yn galluogi darpar arwyr sbwriel i gael benthyg cyfarpar am ddim i gynnal ymgyrch glanhau diogel.

Ymunwch â'ch hoff gyflwynwyr

Dywedodd Colin Paterson, Pennaeth BBC Radio Wales a Chwaraeon:

Mae’n gyfle gwych i BBC Radio Wales wneud gwahaniaeth trwy helpu yn y digwyddiadau hyn. Rwy’n gwybod bod y cyflwynwyr yn awyddus iawn ac yn edrych ymlaen at gyfarfod â rhai o’r gwirfoddolwyr yn yr ymgyrchoedd glanhau hyn - rhai ohonynt yn gweithio’n galed drwy’r flwyddyn i gadw Cymru'n rhydd rhag sbwriel.

Cliciwch ar y dolenni isod am fanylion llawn

19 Medi – Helpwch Wynne Evans i lanhau Caerdydd ar Ddiwrnod Siarad fel Môr-leidr

25 Medi – Ymunwch â Behnaz Akhgar yn Ymgyrch Glanhau Traeth Parc y Marina Abertawe

9 Hydref – Cymerwch ran yn Ymgyrch Glanhau Traeth Porth Eirias gyda Kiri Pritchard-McLean

Dywedodd Wynne Evans, Cyflwynydd, BBC Radio Wales:

Rwy’n edrych ymlaen at helpu yn y digwyddiadau glanhau hyn ac rwy’n gwybod bod fy nghyd-gyflwynwyr yn teimlo yr un peth. Mae’n wych gallu chwarae ein rhan i helpu i gadw Cymru’n daclus. Gobeithio eich gweld chi i gyd yno!

Cael eich ysbrydoli

Trwy gydol mis Medi a Hydref, bydd gan wrandäwyr gyfle hefyd i glywed straeon ysbrydoledig gan rai o wirfoddolwyr presennol Cadwch Gymru’n Daclus, sydd yn gweithio’n ddiflino i gadw eu hamgylchedd lleol yn lân. 

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein boddau i fod yn ymuno â BBC Radio Wales ar y digwyddiadau glanhau cyffrous hyn.  Mae’n gyfle gwych i dynnu sylw at rai o’n gwirfoddolwyr rhagorol a dangos pa mor hawdd yw gofalu am y man lle’r ydych yn byw. Gobeithio y bydd pobl o bob oed yn cael eu hysbrydoli i ymuno â ni dros yr wythnosau i ddod.  Dewch i ni ddangos cariad tuag at ein gwlad hardd yr hydref hwn.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch Gwneud Gwahaniaeth ar gael ar wefan BBC Radio Wales - www.bbc.co.uk/radiowales

'Make a Difference’ with Keep Wales Tidy and BBC Radio Wales