Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus ar hyn o bryd yn darparu sgiliau, gwybodaeth ac offer er mwyn i grwpiau cymunedol reoli mannau gwyrdd yn well ym Merthyr Tudful.  Mae’r gwelliannau ymarferol i’r awyr agored yn seiliedig ar dechnegau rheoli cefn gwlad traddodiadol fel gosod perthi ac adeiladu cloddiau sychion.

Mae prosiect Gwarcheidwaid Cefn Gwlad yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn wardiau gwledig Cyfarthfa, y Faenor a Bedlinog. Mae’r safleoedd sy’n cael budd yn amrywiol ac yn cynnwys cefn gwlad agored ac ochrau ffyrdd, sydd i gyd yn gallu cynnal amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Jake Castle, Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae hwn yn gyfle gwych i bobl gymryd rhan trwy reoli cefn gwlad yn ymarferol.  P’un ai eich bod eisiau blas bach neu rywbeth mwy parhaol, yn cynnwys hyfforddiant achrededig.

Mae’r gweithgareddau a gynlluniwyd dros y misoedd i ddod yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. Mae cyfle hefyd i gael hyfforddiant achrededig am ddim yn Rheoli Cefn Gwlad. Bydd stondinau ymwybyddiaeth a gwybodaeth ym Mhafiliwn Parc Taf Bargoed ar 5 Mehefin a chanolfan siopa Sant Tudful ar 16 Mehefin.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Jake Castle o Gadwch Gymru’n Daclus ar 07824 504794 neu [email protected]

Countryside Guardians of Merthyr Tydfil