Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Daeth disgyblion o Ysgolion Uwchradd Glan-y-Môr, Bryngwyn a Coedcae ynghyd am ddiwrnod addysg a drefnwyd gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus.

Cymerodd dros ddeugain o bobl ifanc ran yn y diwrnod addysg a gynhaliwyd gan Ysgol Glan-y-mor ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin ar 15 Ionawr. Roedd y diwrnod yn cynnwys gweithgareddau a gweithdy ar leihau gwastraff plastig ac yna ymgyrch glanhau’r traeth lleol, Gorllewin Porth Tywyn.

Trefnwyd y diwrnod fel rhan o gystadleuaeth Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd gyda chymorth gan Eco-Sgolion Cymru a chynhelir y ddwy raglen yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Nod YRE Litter Less yw ymgysylltu ac addysgu plant a phobl ifanc ar faterion sbwriel a’u hannog i wneud dewisiadau cadarnhaol.  Eleni, mae YRE yng Nghymru yn canolbwyntio ar ‘Leihau Gwastraff Plastig' ac mae’r gystadleuaeth yn gyfle i awgrymu ac ymchwilio i atebion i leihau gwastraff plastig.

Yn ystod yr ymgyrch glanhau’r traeth, tynnodd y disgyblion luniau a chofnodi’r mathau gwahanol o sbwriel a ganfuwyd ar y traeth gyda’r bwriad o greu ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth YRE.

Dywedodd Joanna Freidli, Cydlynydd YRE Cadwch Gymru’n Daclus;

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn dathlu pobl ifanc ddawnus sy’n mynegi angerdd tuag at ddiogelu ein planed. Mae’n hanfodol eu cynnwys yn ein gwaith i fynd i’r afael â materion sbwriel, ac mae’n wych gweld y tair ysgol uwchradd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r broblem blastig. Edrychwn ymlaen at weld eu ceisiadau YRE.

I ganfod sut gallwch gymryd rhan, neu i annog pobl eraill i gymryd rhan, ewch i dudalen YRE.

Young reporters in Carmarthenshire investigate litter during Burry Port beach clean-up