Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae Cwmni Cwrw Bluestone wedi cael ei gydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd gan mai canolfan ymwelwyr yw'r cyntaf yn y byd i ennill y wobr y 'Goriad Gwyrdd. Adeiladwyd y micro-bragdy teuluol yn Fferm Tyriet, yn Sir Benfro, mewn adeiladau fferm sydd dros 300 mlwydd oed.


Y 'Goriad Gwyrdd yw'r label eco sy'n tyfu cyflymaf a ddyfernir i fwy na 2,900 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ledled y byd. Yng Nghymru, gweithredir Cadwch Gymru'n Daclus,  sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las.

Dywedodd cwmni cwrw Bluestone:


Mae bod yn wyrdd bob amser wedi bod yn rhan annatod o Bluestone , felly roedd yr achrediad 'Goriad Gwyrdd yn ymddangos fel rhywbeth perffaith i ni wneud cais amdano. I'w gydnabod fel y Ganolfan Ymwelwyr Bragdy efo'r 'Goriad Gwyrdd gyntaf yn y byd, mae'n rhyfeddol. Gobeithio y bydd pobl yn gweld yr hyn yr ydym yn ei wneud ac yn cael ein hysbrydoli i geisio gwneud eu busnesau eu hunain mor wyrdd â phosib. Mae mynd drwy'r broses 'Goriad Gwyrdd wedi helpu i dynnu sylw at feysydd lle y gallem wella, ond mae hefyd wedi ein gwneud ni'n falch iawn o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni hyd yma.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Hoffem longyfarch Bluestone ar eu llwyddiant wrth ddod yn ganolfan ymwelwyr bragdy gyntaf y byd i gyflawni achrediad 'Goriad Gwyrdd. Rydym wedi gweld pryder yn codi am y difrod sy'n cael ei achosi i'n hamgylchedd naturiol, felly mae'n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sy'n arwain y byd ar gynaliadwyedd.

Am fwy o fanylion ar waith Bluestone ewch i'w gwefan www.bluestonebrewing.co.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr 'Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

Wales gets the world’s first Green Key awarded brewery visitor centre