Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn lansio prosiect cyffrous i helpu gadw ffyrdd Cymru'n lân trwy droi hen ffabrig mewn i finiau car. Gan weithio gyda Lisa Broom o Gaerdydd, a sefydlodd ei chwmni crefft 'Monkeys and Mess' yn 2015, bydd ffabrigau o raglenni Cadwch Gymru'n Daclus fel Gwobrau Arfordir Cymru, Eco Ysgolion a’r Baner Werdd ar gyfer Parciau yn cael eu trawsnewid i biniau bach, di-ddŵr y gellir eu defnyddio hefyd fel storio ychwanegol.

Mae sbwriel ar ein ffyrdd, wedi'i daflu o geir neu wedi'i gasglu o gerbydau, yn fethiant ar ein tirwedd hardd yng Nghymru. Mae sbwriel ochr y ffordd yn anodd ac yn aml yn beryglus i glirio, ac mae'n cynrychioli cost sylweddol i'r trethdalwr. Amcangyfrifir cost casglu a gwaredu'r sbwriel oddeutu £3.5 miliwn y flwyddyn. Ond nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys effaith economaidd ychwanegol o cau ffyrdd a thagfeydd traffig - canlyniadau anochel o geisio glanhau'r ardaloedd hyn.

Fel rhan o adroddiad Mynd i'r Afael â Sbwriel ar ein Ffyrdd Cadwch Gymru'n Daclus, dywedodd 90% o'r rhai a holwyd eu bod o'r farn mai poteli diodydd plastig yw'r math o sbwriel mwyaf cyffredin a geir ac ar ein ffyrdd, ac yna'n agos at becynnu bwyd (85%). Trwy binio’r poteli diodydd a'r pecynnau bwyd mewn ceir, i waredu neu ailgylchu yn y cartref, mae Cadwch Gymru'n Daclus yn gobeithio gweld llai o sbwriel ar hyd y ffyrdd yn ogystal â cheir glanach!

Nid yn unig y bydd prynu un o'r biniau car wnaed â llaw yn helpu i fynd i'r afael â sbwriel ar ffyrdd Cymru, ond bydd yn helpu economi Cymru a sicrhau bod hen ddeunydd yn nawr rhywbeth defnyddiol.

Siop Ebay Madebyme

Siop Cadwch Gymru'n Daclus

Unused flag fabrics recycled into handy car bins