Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae enillwyr cenedlaethol cystadleuaeth Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) wedi cael eu datgelu.

Mae Ymgyrch Litter Less Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn gynllun newyddiaduraeth rhyngwladol a gynhelir gan Cadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-25 i sefyll yn gadarn yn y frwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifennu, ffotograffiaeth a ffilm.

Enilwyr

Ysgol Arbennig Gymunedol Tir Morfa yn y Rhyl oedd enillwyr y gystadleuaeth ffilm, gyda’u golwg treiddgar ar blastigau ystafell ymolchi.  Datgelodd ymchwil y myfyrwyr fod gan y rhan fwyaf o deuluoedd 18 o boteli plastig yn eu hystafell ymolchi ond dim ond 65% ohonom sy’n eu hailgylchu.  Roedd neges y ffilm yn glir – ‘mae’n amser glanhau’ a gwneud dewisiadau amgen fel bariau siampŵ yn haws i’w cael.

Ysgol Arbennig Gymunedol Tir Morfa, Rhyl

Enillodd Ysgol Gynradd West Park, Porthcawl y gystadleuaeth ysgrifennu erthygl ar ôl ymchwilio i’r ffordd y mae Porthcawl yn ceisio datrys ei phroblem blastig.  Cafodd beirniaid YRE eu plesio gan eu cyfweliadau gyda busnesau, gwleidyddion a thrigolion lleol, gyda galwad i weithredu gan alw ar drefi a dinasoedd eraill i ddilyn arweiniad Porthcawl.

Mae Ysgol Clywedog yn Wrecsam wedi cael cydnabyddiaeth arbennig yn y categori Cydweithredu Rhyngwladol, am eu prosiect ffilm ar y cyd gyda Colegio Enriquez Soler – ysgol ym Melilla ar arfordir gogledd-orllewinol Affrica. Gyda’i gilydd, archwiliodd y myfyrwyr broblem gwastraff plastig ar draws dau gyfandir a’r pethau y gallwn eu gwneud i’w atal, o’i ailgylchu i siopa’n ddi-blastig.

Ysgol Clywedog, Wrecsam

Dywedodd Nicholas Brown, Pennaeth Daearyddiaeth Ysgol Clywedog, Wrecsam:

Mae'r myfyrwyr a'r staff mor gyffrous ac anrhydedd eu bod wedi ennill y wobr hon yn erbyn cystadleuaeth lefel uchel o'r fath. Pan ddechreuon ni ar y siwrnai hon roedd ein disgwyliadau yn isel a'n cynlluniau'n fach. Mae angerdd y myfyrwyr i wneud gwahaniaeth a'u gallu i ddaioni wedi newid popeth. Mae'r ymadrodd 'Act local, Think Global' bellach wedi'i ehangu i 'Act Local, Act Global' a thrwy weithio gyda'n ffrindiau ym Melilla, mae'r myfyrwyr yn sylweddoli eu bod YN GALLU gwneud gwahaniaeth i'r amgylchedd a bywydau pobl ledled y byd o ysgol gynhwysfawr ar gyrion Wrecsam. Rydym nawr yn barod i gynrychioli Cymru yn erbyn gweddill y byd yn y gystadleuaeth hon, er bod gan bawb sy'n cymryd rhan angerdd a nod a rennir. Dydych chi byth yn rhy fach i wneud gwahaniaeth, ond yn unedig rydyn ni'n gryfach!

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’n rhagorol gweld cymaint o newyddiadurwyr ifanc uchelgeisiol ar draws y wlad yn defnyddio eu sgiliau ymchwiliol i godi ymwybyddiaeth o wastraff a sbwriel.  Aeth ein henillwyr y tu hwnt i’r disgwyliadau i ganfod mwy am effaith ddinistriol llygredd plastig ac agweddau pobl tuag at gynaliadwyedd. Mae’r holl geisiadau buddugol yn pwysleisio’r ffordd y gall newidiadau bach hyd yn oed ar lefel leol helpu i fynd i’r afael â phroblem fyd-eang.

Bydd yr enillwyr o Gymru bellach yn cael eu cynnwys yng nghystadleuaeth ryngwladol YRE, gan ymuno â newyddiadurwyr ifanc eraill o fwy na 40 o wledydd.

Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i dudalen YRE

Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd

Winning Welsh journalists of the future