Dathlwyd grwpiau cymunedol, ysgolion, busnesau a sefydliadau sydd wedi ymdrechi i wella eu hamgylchedd lleol mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Gyda chefnogaeth Viridor, mae’r Gwobrau Cymru Daclus yn cydnabod grwpiau sy'n gweithio'n ddiflino i wneud Cymru yn lle gwell.

Wnaeth grwpiau ac unigolion o bob cwr o Gymru ei wobrwyo mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd Ddydd Llun (20 Tachwedd 2017), a gynhelir gan gyflwynydd S4C, Sian Thomas, a Pencampwr rygbi, Tom Shanklin. Mynychodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd Hannah Blythyn AC y seremoni fel ei hymrwymiad swyddogol cyntaf fel gweinidog a chyflwynodd wobr gyntaf y diwrnod. Dywedodd:

Mae cymunedau glân, diogel, o fudd i bawb. Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth ofalu am eu hamgylcheddau lleol fel eu bod yn cael eu cadw a'u gwella ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r grwpiau buddugol yng Ngwobrau Cymru Daclus eleni yn gydnabyddwyr teilwng sydd wedi gwella ansawdd bywyd pobl yn eu cymunedau a hoffwn ddiolch iddynt am eu gwaith caled.

Enillodd Milford Youth Matter y "Wobr Cyflawniad Eithriadol." Roedd y gwaith y mae Milford Youth Matters yn gwneud i ddatblygu sgiliau pobl ifanc a dod â'r gymuned gyda'i gilydd yn wirioneddol gyffrous i Viridor. Roedd y pwyslais y grŵp o ailddefnyddio, uwch-gylchu a chynaliadwyedd hefyd wedi creu argraff ar y beirniaid.

Dywedodd Milford Youth Matters,

Mae ein gwaith yn cynnwys dangos sut y gall pobl ifanc chwarae rhan weithgar wrth wella eu hamgylchedd lleol. Rydym wrth ein bodd o ennill y wobr Dyfodol Cynaliadwy a'r wobr Cyflawniad Eithriadol cyffredinol yng Ngwobrau Cymru Daclus 2017.

Roedd enillwyr Gwobrau Cymru Daclus eraill yn cynnwys:

  • Mae Grŵp 3G Men, enillwyr y Wobr Trawsnewid Cymunedol, sydd yn rhoi cyfle i ddynion di-waith o Ogledd Merthyr helpu i wella'r gymuned a datblygu eu sgiliau a'u dysgu eu hunain.
  • Green Days Innovate Trust a gafodd y Wobr Bioamrywiaeth. Mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg ers mis Mawrth 2015 ac mae'n darparu cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl gymryd rhan mewn gweithgareddau. Dros y deuddeg mis diwethaf, mae Green Days wedi gweithio gyda 257 o bobl mewn 26 o safleoedd gwahanol ac wedi treulio 6,890 awr anhygoel yn gwella'r amgylchedd lleol ac yn hybu bioamrywiaeth.
  • Aeth y Wobr ‘Goriad Gwyrdd i Top of the Woods, cwmni gwersyllu a glampio dan arweiniad natur a leolir yn Boncath, Sir Benfro. Maent yn gofalu'n angerddol am gynaladwyedd ac maent bob amser yn hyrwyddo gweithgareddau gwyrdd sy'n cael effaith isel ar yr amgylchedd.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Mae Gwobrau Cymru Daclus yn dathlu pobl o bob oed yn cymryd rhan mewn ystod eang o fentrau gwyrdd, oll gyda'r nod cyffredin o wneud Cymru yn lle gwell a thaclus. Maent yn ysbrydoliaeth ac yn enghraifft wych yn eu cymuned. Hoffem ddiolch iddynt am eu gwaith caled yn ogystal â diolch i'n noddwyr am eu cefnogaeth gyda gwobrau eleni.

Enillwyr Gwobrau Cymru Daclus 2017:

Trawsnewid Cymunedol a noddir gan Bouygues UK

3G Men’s Group, Merthyr

Gwobr Dyfodol Cynaliadwy a noddir gan Redrow Homes

Milford Youth Matters, Sir Benfro

Gwobr Eco-Ysgolion a noddir gan The Helping Hand Company

Ysgol Gynradd Cwmclydach

Gwobr Afonydd ac Arfordir a noddir gan Dŵr Cymru Welsh Water

Wildlife Watch Litter Pickers, Sir Gaerfyrddin

Gwobr Bioamrywiaeth a noddir gan John Lewis

Green Days Innovate Trust

Gwobr Cymunedau Glân Noddir gan Brecon Carreg

Cadwch Roath Daclus, Caerdydd

Gwobr Allwedd Gwyrdd, a noddir gan DS Smith Recycling

Top of the Woods, Sir Benfro

Y Wobr Orsaf Gorau â Staff wedi'i noddi gan Arriva Trains Wales

Prestatyn, Sir y Fflint

Y Wobr Orau Gorsaf Ddiamod a noddir gan Arriva Trains Wales

Y Waun, Wrecsam

Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn a noddir gan Western Power Distribution 

Vicky Pearson, Sir Benfro

Gwobrau Cymru Daclus 2017 Enillydd Cyffredinol

Materion Ieuenctid Milford, Sir Benfro

 

2017 winners of the Tidy Wales Awards