Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae cannoedd o ddisgyblion o ysgolion ar draws Cymru wedi cynnal ‘Eco-Ddiwrnodau Gweithredu’ fel rhan o fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae dros 60 o Eco-Ddiwrnodau Gweithredu wedi cael eu cynnal i gyd yn canolbwyntio ar bedwar maes testun – sbwriel, lleihau gwastraff, bioamrywiaeth ar dir ysgol a dŵr. Roedd dros 3000 o ddisgyblion yn gysylltiedig ag ystod o weithgareddau o casgliadau sbwriel cymunedol i samplu afonydd.

Trefnwyd yr Eco-Ddiwrnodau Gweithredu gan Gadwch Gymru’n Daclus, yr elusen amgylcheddol sydd hefyd yn cynnal rhaglen ryngwladol Eco-Sgolion yng Nghymru. Mae dros 90% o ysgolion wedi eu cofrestru ar y rhaglen gyda’r nod o helpu disgyblion i ddysgu am fyw’n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Dywedodd Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd:

Mae’r Eco-Ddiwrnodau Gweithredu yn dangos sut mae pobl yng Nghymru wedi ymrwymo i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer eu hysgolion, cymunedau a’r amgylchedd. Mae’n wych gweld yr ystod o weithgareddau sydd wedi cael eu cynnal a hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion cysylltiedig am eu gwaith caled. Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi gallu ariannu’r fenter hon a gobeithio bydd yn ysbrydoli ysgolion eraill i weithredu.

Mae cyfres o adnoddau yn seiliedig ar yr Eco-Ddiwrnodau Gweithredu bellach wedi cael eu creu i gefnogi ysgolion eraill i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’r rhaglen Eco-Sgolion yn parhau i fynd o nerth i nerth a’r Eco-Ddiwrnodau Gweithredu yw’r fenter ddiweddaraf sydd yn annog disgyblion i fod yn arweinwyr newid yn eu cymunedau.

Y peth gwych am y rhaglen yw bod lle i ddatblygu’r gwaith anhygoel y mae disgyblion o bob oed yn ei wneud, bob amser. Ein gobaith yw y bydd yr adnoddau’n helpu ysgolion eraill ar eu taith Eco-Sgolion.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen Eco-Sgolion, ewch i www.keepwalestidy.cymru  

Lawrlwythwch Diwrnod Gweithredu Adnodd i Ysgolion yma

Eco-Schools across Wales are taking action