Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Yr wythnos hon (6-12 Tachwedd) bydd Sefydliad Addysg yr Amgylchedd (FEE) yn dathlu Diwrnodau Gweithredu Byd-eang ac yn codi ymwybyddiaeth ynghylch y gweithredu cadarnhaol sydd yn digwydd ar draws y byd i greu cymdeithas fwy cynaliadwy.

Rydym yn aelod balch o’r FEE a hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i fusnesau, ysgolion a’r sefydliadau sy’n gysylltiedig â’n rhaglenni rhyngwladol am eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u harloesedd.

Mae wedi bod yn flwyddyn fawr arall i’n rhaglenni rhyngwladol…

'Goriad Gwyrdd

'Goriad Gwyrdd yw’r eco-label byd-eang mwyaf sy’n cael ei ddyfarnu i fwy na 2,600 o ddarparwyr lletygarwch mewn 56 o wledydd yn fyd-eang.

Yng Nghymru, mae Goriad Gwyrdd wedi ennyn diddordeb ar raddfa genedlaethol gyda busnesau ar draws y sector yn cael achrediad, yn cynnwys Tŷ Fferm Glan Llyn ym Mryniau Clwyd a Surf Snowdonia.

Y Faner Las

Mae 50 o Faneri Glas yn hedfan yng Nghymru ar hyn o bryd, gyda 45 o draethau, tri marina a dau gwmni teithiau cychod wedi cael llwyddiant rhyngwladol.

Ym mis Mai, Blue Ocean Adventures yn Nhyddewi a Ribride ym Mhorthaethwy oedd y cwmnïau teithiau cychod cyntaf yn y DU i gael statws y Faner Las – gan gyflawni safonau rhyngwladol o ran cynaliadwyedd, diogelwch ac addysg yr amgylchedd.

Eco-Sgolion

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen addysg fyd-eang sydd yn ymgysylltu miliynau o blant ar draws 64 o wledydd.

Mae bron 800 ysgolion yng Nghymru yn dal y Faner Werdd enwog. Mae hyn yn cynnwys 320 o ysgolion Platinwm - mae'r rhain yn ysgolion sy'n dangos ymrwymiad hirdymor ac maent wedi'u lleoli ymhlith y gorau yn y byd ar y rhaglen Eco-Sgolion.

Mae dros 95% o ysgolion yng Nghymru wedi eu cofrestru ar y rhaglen Eco-Sgolion, a ariennir yma gan Lywodraeth Cymru.

Gohebyddion Ifanc i'r Amgylchedd (YRE)

Newydd lansio eto yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus, mae YRE yn gystadleuaeth ryngwladol sy'n cynnig cyfle i newyddiadurwyr buddiol, rhwng 11-21 oed ymchwilio i faterion amgylcheddol a chynnig atebion trwy adrodd ymchwiliol, newyddiaduriaeth ffotograffig neu fideo / ffilm.

Global Action Days